1. Sport
  2. Fußball
  3. Borussia Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach: Mike Hanke über die Relegations-Rettung 2011

„Ich hatte nie Bammel“ : Borussia-Held Hanke über die wundersame Rettung 2011

„Ein Mike Hanke steigt nicht ab“, sagte der Stürmer, als er im Winter 2011 nach Gladbach kam. Er erntete Kopfschütteln, doch Hanke behielt Recht. Im Interview erzählt er, warum die Rettung geklappt hat und in welcher Rolle er zu Borussia zurückkehren könnte.

eHrr k,Hane eiS sind nAgfan 1201 ovn nnHvearo 69 zu srsuBiao gememnok tmi edn on:etrW „Ein eMik kenaH stetig chnit ba“. War eidess sbedtsnStlnäesvri gaeu,n sda, asw ide htfnscaanM sladam uaherctb?

eknaH cIh aglbeu nh.cso hcMi baneh eievl äcehl.lbte hIc heab dne tzaS aerb mdaasl mti evorll ugÜeenugbzr teag,gs ihc awr irm 001 netzrPo ,hecrsi ssad se os mkonme .üedwr uDaz tigb se ieen eecGhct:sih lAs hci reegad eziw ageT in bGlhacda ,raw gngi ihc ni ned aruSpmkrte nud enei ifrueäVkrne mahn hmci ni dne rmA dun :tsage S,hnöc, sdsa du ad .sb‘it Dsa akm sau dme tNsh.ic Das tis hcau eni ,rdGun maurw chi im nedahRlin bleieengb inb canh nmeire ir.Keerra hIc inb eWlaesft und arw eülbalr ni ucDlh,esdant reba esedi zekrHheiiltc enportiim im.r hAcu Busiosra ist cnah ewi rvo inee i,alimFe in rde ied euLet das erHz ma chtnere clkFe h.bean Das bhae hci omv enetrs aTg na grpsteü dun sswetu ea:drh iWr sffhaenc das.

Es hta aosl nov nBngie an sstpeag mit ekiM eaHnk nud hcla.badG

ekaHn ,Ja ftievdnii. Und ich nkdee, sasd nieem eugnbuezÜgr, se neig,krhzienu mde emTa eienn Push geenbeg ath – ewi eid anderen nnegfureclhtVpi ieessd enstWri, riMtna lrtnzSa nud arvadH do.eittvrN

Sltansrz äitit,aSltb vesitrtNod tuWch nud Heknas Ügnueeurzbg – asd mka d.zau

Hnake iEn rregßo oeiVtlr raw chu,a ssad rwi madsal imt red ecenhlctsh drunnHei tcinhs zu nut etnta.h Wri werna ürkteebnmum ndu ts,oipvi deerga rSzntal und ,ihc sad hta hsicer nhco lam ngwuSch bhi,rteenagcr verdtotNi awr hcon serh u.njg Wri iebde etnaht eabr hangfrEur ndu rnwae epTn,y eid acuh mal was nesa,g dnu nsid orenv weg ecismartrh. Und ad nrewa huac e:aednr nTrehob aMx,r olRe erosB,urw Filpi Demas …

.. areb se heltfe emd eaTm edi rakel aneKt weneg edr osgrelfseiM red setenr nfshlat.oeSiä

enaHk J,a stitmm. Und es aht tfthgeuer,c elndslraig hta se ien ewing udtgrea.e

e?eruGdat lGiche dsa erset lSepi uwedr itm :10 bmie 1. CF bNünrerg wo,neenng ieS nheba sda roSigte etvobriter.e

nkeaH ,hicgRit arbe bis neie tnetKnoas mi iepSl awr, ewerdi hemr hcherietiS, sad aht rdt,eague asd rhcbaute enies .teiZ rWi enueN tmesnsu ja sad ,maTe nde bKul ne.erleenknnn iEn ßrgero telViro a,rw dass dei aFsn mrmei nrehti sun .asnentd Wile ies tekrgme be,hna adss wir lsael bngegee aebhn, ucah newn wir lervoenr ahben. asD ist shnoc agnz bodn.ersse

niE iwregtcih tFakro üfr ide uRgntte war rvo llema ads :01 ni aFfr,ktnru sad ja nhoc rtuen emd renirTa icahleM ntForczke eapsis.etr tmDai akm krrtnfa,Fu sda fau sEapu-uuKoeaur-LrgpeC- wa,r nsi Tleundr dun gla ma Eden erhtin rausosBi uaf anRg 7.1

aHnke Wir aehtnt cdnaah ncoh ielpSe, die riw beggbeena bne,ha blhowo riw ies nnewieng notnen.k ebAr se ist ja irmme so, adss mna fua eznnleie peeSli thsauc dnu tsga: sDa arw iehtnnseedcd dero da etänht irw sncoh sllae raklncamhe .knönen beAr llhcteizt ath os eiw se raw aelsl estpgas udn ihc g,abeul sad täthe ichs iekn Dhorbuetaucrh bsseer neukadnse önke.nn

saW lgfuiäafl :rwa isrosBau ath anhc emd walcirnrheeesT zu niceuL Fvear hctni eengg den sAtgbie pgkäef,tm denorsn gegne nde eitsbgA geteil.sp raW auch dsa ien shnmGiiee eds gsrEflo ni idrsee aS?soni

aneHk strZeu bhena rwi äke.tfgmp Dsa ephcrlSiesie ath anm chua onhsc se,egenh erba es amk estr ni dre naoSis acdanh rtgiich sr.au eAbr nam tha ncosh ni rde Rkcduenür e,egehns wchlee äQultita ied Mncahftnas t.ahet daGere in end eeaiileneoslspngtR ggeen hmcBuo fadn cih sad iNevau htriigc gut für eein o.iRtnlgeae sE kma htnic derej Psas an, rbea eebdi aeMnnhfntsac nllwteo abllFßu elnsp.i e  Es awr ja uaf seesMrs Secdeihn und etäht cahu in die denrae uhitgcRn euensgha nnn.keö

mI nstree iSelp neegg Bo,cmuh das sib ni eid zaeiehtlcispN :00 t,adsn eäthtn ieS niictlhege ads oTr ehcanm ,eümnss eobrv groI de gamoraC zmu giewne eielenghRlnedsota uderw.

ankeH )gtrsni( chI lleotw ied oVaergl neebg und hmi ied htehccisGe se.nüeralsb

Ncha mde rEnwiuf nov raHvad tiertdovN bag se errheme heVerus,c sib dre lBal idnr raw. eWi aehnb Sie desie dnSekneu ibs zmu rTo ni rrEi?uenngn

kaenH trEs lam war ihc tesrrabc,hü dass der lalB eiiegdrwn uz rmi m.ak chI aebh inh hitcn ghirtic fee,fngotr er olfg uz ed gaamroC ndu er mtach nih ndan surep tim erd ckaeH orde nssoitew e.nir Es wra edi zleett toAkni dse elSp.is ieW ea:gtsg ersBse kstnan du asd bDucrehh htnic ens.bcheri So dins rwi mti irene rupes lgsugaaengsA achn Bohmcu fehngaer dnu ad ggin erd Krimi i.eetrw

eoviNtdrd theacbr itm sienem igrotneE Bomhuc in rügFnu,h bvero ocrMa seRu hcan ed Cramogsa ipluseZ ads :11 eei.zltre eiW war se am neEd sde iSpsle? Fältl nand aslle ab, aws cish ni ned eManotn hvorer eanttgasu ath an nunsp?aAgnn

enaHk Ihc ssum ihlcher gea:sn hIc hbea nie nneie ekiwclhrin Dukcr rtüpseg ürf cimh lhicr,enspö chi ehba sad hree in nregEei es.ttguzme Ich ßwie htn,ci ob amn dsa egsheen ,hat aber ihc hbea mich ehct emirm etfegur fua die eliSpe, ich etath eni emmaBl rode sg.Ant

loAs nmkae ibe nehnI nei eiwfZle au?f

ankHe ,nieN uz enmeki ketinpuZt.

eiW awr se embi ,esRt es eanwr gnieie juneg etueL ,bidae ied bcetharun csoehl atlne Rckeen wie zntSrla rode eiS, dei dnna eat,sng wo es lgna gt?eh

aHken ynoT n,thJcseak arktcPi ,eHrnmnar rAdn-cMraé ert tee,gSn asd nwrae ja ahuc onch n.uJsupegdn rAeb es bga chau enine aJnu n,groAa edn rga nthisc resineestirt ,hta dre ellwot nfecaih unr .peisnel sDa awr fua eine sgeeswi trA cuha utg, eliw er seni gDni fau dme tPzal eacgthm hta ndu ads naheb rwi cuha gructb.hae annD gab se dei Athceresinp mti nzSratl ndu ,mir brea cahu ipFli emDas dnu tre nge,Set der razw jngu ,arw aebr nosch neei cöPelihtrsknie mi r.oT sE war eeni eugt miK,bo es tha alsle i.tmgesmt dnU ads Gute :war uAhc ennw iwr rvorelne hnba,e tha die eehlstchc mugmtiSn cnhit aegnl haaglneten ni red .iabnKe Gcehli mi ähcnsent griaTnni nigg die oPst .ab aDs rwa dre lhülsecSs ni inneem enu.Ag asD sti mi kcbRclkiü hhlictbace. nnDe dei Wlthhkchecri,sineai sdsa irw es icnht snfecafh dnewür ncha so nerei nHrne,iud gla ieb 07 tnerzP.o

uaZlm hcna dme :13 mieb CF S.t uli,Pa acnh dme es nnad nde iserrTwclhneea a.gb

Hknae huAc ni rde aehsP nrwae dei pfKeö incht legan ,eutnn ,eni wzie geaT ,alm bera dnan gnig se wrtie.e enWn es nreasd eeewgsn w,äer hettän irw se hctin a.gfcetsfh Der lnreiThwcsreae tah oalchnm eneni nneeu pmuIsl been,geg eine nuee Astunirhu.gc Es ggni dann hser giz:üg ide eedsnivfe taiioaStlbnsi ndu nand rneoKt .neafhr sDa ath zgan ugt tfrouktenin.i

ahcN med 1:1 in mouchB gba se eenni tiarnulhpme mpgEnaf im rPaBsiorua.sk-

nkaHe In huomcB awern lieve aGa-abcsndhlF da,ieb es wra ewi nei meilp,seiH .hWnnnisa erbA lviee oktennn cthin isn hRsnruti,oad edwnesge reudw sad epSil mi aruoiPsBrsak- ufa nieer wLanenid .gneüabrrte Tsedunae wnrae a.d aDs ssnteuw rwi orv edm ilepS brae arg hticn. ahNc med epiSl nabeh rwi esa:ggt Da engeh wri h.in ieD nFsa uas oBuhcm nekma .uahc aD ngig die stoP .ab

iSe haenb honc ni uomchB edm lelngoeK Dnate end Sldcähe rt.asrie

eknHa Er athte es ja so lotelgw! beAr da turdfe dejer alm a.rn

tezJt sums nma ja edi eagrF llete:sn sWa arw ?ücrkvtreer eDi ntatiteogsuRnlgeer erdo as,d asw caahnd m,ak erd unchuAwsfg mvo ArtseeFista-bg mzu uespätrghCa-oALiwn-rena?em

ekaHn So saw stihe mna fo,t wnne nei iiteglwZist seagfut.ti aD itmnm anm ned gcSnuwh ndu eid eoEhripu itm. sE arw frü uns aj fast ewi ien egis,uftA es etaht aj nkeire rmeh hcau rnu eenni fgliiePnffr uaf uns etsz.teg rWi nbahe den cSwgnhu mmeeo,ngimtn bhena ni dre nleang ebirutgrVeno llase tsduiee,nitr swa vraFe nov nus et.wlol Wri enabh se tvleair cllenhs dsee,rvtnna udn ed,i edi es ihnct deannvsetr nbeh,a dwenru idrekt aeursri.stot aD rwa aber mlnvemoklo ni gdur,nnO liwe tsosn die gkluitnwnEc nseie saTme lrcoteikb dwi.r ndU dei ugitEnlwcnk ath revaF ehRtc beneegg: rWi thnaet eein aelrk olPhoesihip mi ,eSipl bnahe iermm eiwedr ezhn, 51 zieSleüpg d,eiesnuritt ehon seergilepenG nud enwdnnargi hta nam im peSli shneg:ee iDe Laweeufg dins chilg,e erjde wute,ss saw edr naedre t.ut uZm epsieBil: Wnen cih tmange,ekegn ßlie isch ricPkta rmHnnrea ni ide eeiTf fn.lale So mak ied äaltuQti red fhcMsnaatn so hritcig umz aegT.n

rFü Sei selsbt rwa se asiqu niee ninferegudNu an red eStei nvo .eRus

Hkaen aDs nakn man os .gaesn hIc nbi aj thcin dre sh.Sntelcle berA ihc nekton eid elälB elna,ht eabh nde lalB thigbame,scr es hat acnhief gtu .spagest Ich arw hcitn mrhe urn der usaerStrfrma,ümrt der oenrv in eid oBx tghe. Dei uendwr ni red tiZe aj erimm ngiweer rhactgbeu mi S-iliTkik.-Taat lsA enrsepaWlid tkonne chi urasBiso hicritg elnfeh ni mtKibooiann imt edm Seepd nov eus.R

Dre 1.1 Fbruare 0122, Ihr :20 mbie 0:3 neegg nehri rEnxe-Vie alh,keSc awr rde pökehutHn eeidrs lietrap,S dre dtelpoep Dssppa,pelo andn das ro.T

ekHan sDa war ine eielsg iSp.el Wie geniie ae.rden haMclnam aeßsn riw in dre iSnosa nhca edn enplSei in red ei,nbaK haebn nus getagunkc dnu asetgg: saW heabn irw etzjt da hgtceam, ads rwa .anafsusbr sE estaps lslea ezum.asmn

rFeavs eDteentihssrliveeas rwa asd iGhnesime isrede eneun aaGrhlbecd esSptkni?ul

aeHnk ,aJ sda awr tig.wchi eFrav ath emirm an endise iDestla rte.geaiteb muZ eiiBeslp scih cnith eduhwgze,rne wnen eein aknleF lnggeecsha r,wdi ied Secah mti med ßSufdtan emib Bnckole rde ,lleäB das lcnlshee chAßbesinel anch eird kennKo,tat dei enlßlsFutgu mbie uhscSs und iüncarhlt ide pieSüg.lez sE wra weangdrnin lleas stiaie.trouatm Die deevinsfe iitbSlätat hatnet irw aj in der saioSn n,cosh ni rde weetnzi asniSo rwued sda pleiS cahn ornv bgteaeiert.aus Wri ntsaend rtomdezt nohc ifet nud anhbe ntreteo.gk cWhigit wa,r dssa irw eall ucha atzuürcrbgteekie bnha,e es its inkere hneset .gbbneeeli irW rwnea neie gctihrei nhnaM,atsfc in edr djere eslal rüf ads eTam neeebgg ht.a sDa ath revFa huac lrntvgae.

enWclhe lntreewtelS hat die hscctieehG dnur mu edi enaletigRo ni heIrr aerriKe?r

Hakne cIh inb n,bdakra eni lieT sdriee eceGshthci uz .neis nI siedre etZi tsi ien lGeühf enst,tnndea das mihc üfr imrme an ousBrasi .dtnibe hIc bin erimm nhoc ,aiturgr sasd hci urn wzei rahJe in ahdcGbal w.ar bAer etceilhvli ekerh hic dlba ü.zckur

rnwe?feiIn

Heakn Ich nbi imt roauissB ni eäeGrpshcn weeng seein aeibnjsorrT im echcNc.hhusbraiwe hcI ulagbe onch,s asds se epssan wrüe.d Der lbuK ewßi, sasd chi imh cnah iwe vro srhe brnudvnee bni.

Sie sdni in dGhacalb rasog eusriem.sfum Die neaeotRilg tha nhire aumR im smeKb,-Muluu ncith nru eDnast rHaea idns rdot lstul.esgtea Mit der aonlneutgRrttigsee wured aj sda ntmaFuend egetgl üfr ide erreegoflihc eDe,adk ied leofgt. enHba eiS nheicliegt aml icslrgpeth,deu asw gnwesee rä,ew nnew chsi chBuom ni edr anoilteRge dutstgczrhee heät?t

aHken ,ineN hci ahbe eni tmi dme Gakeendn an ied ewtZei gaiL gsi.lpeet cIh nefäd se erba selka,s sasd huomcB tejzt diewre mkhohtcom. reD bulK war enzh Jehra in edr einewtZ agLi ervne.cwhsdun sE tsi eni tolerl ,uKbl erd rüf chmi in dei Beuiagsdnl g.öhtre leAeinl sda e-diflEaLuin vno ebHrret nGreermeöy ziteg eid ardtoin.Ti chI heba rimem egnr in ouBcmh tlise.epg Udn neei erd niintstsneev erngneiEnnru neemir rrraeieK hta aj huac tmi humBoc uz tnu.

uNn nnleap Sie niee rrieakeeTirnra?r

ekHna hcRti,gi eimn elZi tsi se, innrgwedan las ahocC ni der lgBsudneia uuchftuzaan.e

wetiIwein nehmne iSe ide Z-Feiravet für rIhe nhlfaearTnruaib ?tmi

nHaek hcI aehb levi nteelgr nvo m,ih hbea irm eilv eeu.naegribhcsf Areb se ibgt eivle Tnerr,ia ied egut äentsAz frü hcmi b,hane ihc wlli raeb iekne rinreTa eoniek,rp nrdeson nmieen geW nghe.e Arbe rste lam llwi ich im ngebuihdecreJ ne,lenr edwre ieilhrccsh cuha eliv hsoniitr.pee annD muss chi lma eehs,n wei se shci etwltc,ekni es tis aj hcitn eggs,at sads i,eenr edr anzg gut sla pieelSr w,ar huca eni urgte rrTneia .ist eAbr cih bhea in end etneltz ize,w dier nhJera lee,slettstfg dsas hic tuLs fardua he,ba dne egW uz .geneh