1. Sport
  2. Fußball
  3. Borussia Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach: Patrick Herrmann über Trainer Adi Hütter und die Aufgabe in Berlin

Ur-Borusse Patrick Herrmann : „Es macht mir Spaß, zu verteidigen“

Gladbachs Flügelmann Patrick Herrmann spricht über Trainer Adi Hütter, dessen Ansatz und die Wichtigkeit von Disziplin für Borussias Spiel.

Paiktrc rHaermn,n se tis live los in ermIh e:bnLe Sie rwende uzm wezneti lMa aVert udn nisd Baeuhrr. Was sti ea?dpsnnner

AHeaunr frmn nedje al,Fl uzm neitewz Mla arVte zu ewernd. hcsNtäe heWoc its es os ,iwte se widr wridee ine euJg.n hcI aknn mich an nsdLoaer rtGbeu ncoh utg eirnenrn nud eofhf, ssad nnu iewerd saell gut tehg wie lsamad. uhcA imt emd Haus thge se or.nav Wir furene su,n scsethnä hJra mti edr miFleia nhiezeuinze, iltieehlcv mi plAri. Krla, adss es mi tnGare ine albluFoTrß- nbege wdri. tpräeS imt dne guJsn zu kkniec, ist chod nie .muarT roLenad tha socnh jtetz aSpß am Flba,ulß re awr mebi tTeipessl ggeen onrnnGieg tmi im Sindato dun ßiew gauen, was dre aPap da .thamc

ieS psceehnr es na:  sE dnis dierew srauehcZu mi ntS.iado Sei benha es schi hwtce.ngüs gGnee ide yenaBr rwane .02030 mi s-r,BraouiPask nnu enewrd 2010 ebim rstiupeässAlw bie ninoU rnlBie bdaie ies.n Wie htfül cshi asd a?n

nmrHnear ßig,arGtro dsa sti chdo s,ad asw den uallbßF ch.usaamt sE ist aswet rfesiBeeend frü la,el ide mit med blaFulß uz ntu bhe.na emiB rSie-peaylnB tha nma eid erupEhoi larbleü sgpeütr. hcI ea,blgu asd ieSlp äwer für nsu sdaern ufelagen enoh a.nFs oS ath sun sad ,pugtehs iwr ndsi am neEd hnoc mal zu Cennahc m.enkoemg Udn hci eehg auhc donav sa,u sdsa uns nesure naFs ni ieBlnr fneehl nr.deew

eSi nrsöchlpei bhaen cish vile vno edr cekrühkR edr Fsan eorfth.f

nnrrmHea Ich rkeme ads omr.en uhDrc ide tmgunmSi mi ioSdant oektmbm nei iSelp eeni ,ntugchRi eienn uhymRst.h Ihc esaug ads fua, ich glae,ub sda hat man cuah eer.tgkm

In eeLnvsuker rnwea hcua iieegn tudrneH c-nGasdFlaahb dbi.ae Da sit erd eFunk cihtn rbgnpsun.ürgeee

nneaHrmr aDs pliSe ingg aimmlax gküiccllnhu sol mit dme ut.Krlerol Arbe amn mssu ncülrahti terzdmto ,nsega dass es von nsu vlie zu ewgni arw. naDn ekmna dei lVtezugrenne ihun,z isatesmgn tsi na dem Tga aenfihc ieslve esgclufhee.aifn

sIt uaiorBss nhca eemin tPukn usa ziew lSneeip ocnhs nie sshncieb tenur ,Dkrcu in lreBni zu ?gineennw

nemrnHra Dsa Slpie ni Leneevuskr wra htcni n,efnzlideesturled ad üesnsm riw chtni urmdhmure rneed. erbA mna sums cauh n,ehes assd rwi bis tzjte gneeg edi yrneBa udn ni Lrvuekseen sgeipelt ha.ben Da umss mna chau lictaihsrse neis und a,gesn dssa nei kPnut thcni so csethchl its. Nrctihüal mesnsü wri in ned nhtänsce pleniSe neuPtk hlo,en ndu bie nUnio rdiw es cntih liethecr sal in nde niedbe esretn le.peiSn Aerb es ewrä tg,u nnew irw otdr fannange rwneüd, seawt zu hn.loe

An dre tAnle tsierörFe tah iosBuasr cnoh ein nnnwege.o rWona geitl as?d

Harenrmn Dei Urnoeni leenb onv nooE,intem sei ekpfmän ihcs ni esdje epSil eirn, gthäsernc dun tgeihfn, eis enegh neejd Mter,e idmta hbean wri ni nde leiSnpe ortd sureen eoremlPb gabhte dun ich enkd,e das war huac 0210 ,os als urisBoas otdr sad iboleHPklalanaf- nverorel t.ah Am nngtoaS üsesmn wri sad nerasd n.henname Da rwid se nctih ie,cnhre dne allB afunle uz sleasn, ad essnüm iwr vom setnre Metnom na ovll ad ns.ie

arW se ein mTeah in dre rsauesbBoe,inn-K asds inUon tctienoralwrhv üfdar sit, sdsa ide euen noisSa so erdnieudinegfb teee,nd weil eid eBenlrri mit meein n-riaMuTtetso-L na ahbdcGal eirovb uaf dne ugao-nprRaE oegegnz nsid?

emnHnrar Eni resogß Temha rwa se h.tcin rbAe rwi henba es hticn ,svesngeer dssa rwi lmdaas nach mneei utgen epliS ni eBmner ihllötzcp saur enwra sua uaorpE. riW enhtat ec,gthda se rih,tec ndu nadn kam dei tNcihrhac sua relniB, sad wra ertmxe b.rttie irW thetän nsu rseh ebrü dei nehcäts p-urEarouTo tuf,rgee auhc rebü ied Crnfeconee u aeeL.g

enabH iSe hsic oUnnis Rceilfyfs--oülpaPk ma enaoDntsgr chnasuegta?

mHnernar hcI eahb sda Seilp cnhti acshtgue, rbea üicarnhtl aebh ihc mkbtenmoime, assd eornenecCf Lgueae t.si Da ath man üirtncahl nhoc lam rdna cae,gdth swa wir sasertpv bnae,h sal Frußllbae liwl man thgicsmöl eeliv eoloc iepelS .eneerbl dUn es äewr ja ahcu iflinleanz iitgchw ürf aiBursos gnee,wes biaed uz n.sei

uceSnah rwi ufa eid .snoiaS eWi etbnerwe iSe hIenr hnpeiesörncl r?attS mI aklPo dun negge die aernBy beanh eiS ile,etspg ni usrkeeLven .tnhic

Harmrnen taEsrml sti se tug fega.ulne raeegnngeV aSoins bhae cih in rde uendrkcRü enltes bis rag itchn ls,peiegt marud tsi se nnu inee nussietggrieRnee üfr m.cih In ntLaeur beah ihc nie sguet eilpS egmhatc dnu sad orT gtgoeevrl, gegen ied rnyBae awr ihc ma 0:1 lbeiitget und ads mi 0.03 pleiS rfü Gbhdcl.aa Dsa its s.iovpit rlüthicNa thetä ihc ni suvekneeLr negr lsigpee,t rbae chi inb lgean gugne iea,bd um zu swni,se iew amn midat e.ugmth hcI aezripetek ,se ennw erd irernaT iene erdena rAnguiushtc hta und ich ew,iß dsas oJn,sa der rfü cimh eiranmk ni unvLes,ekre etztle aSisno artks iglpeest at.h hIc bni ,chrise dssa chi afu mniee leSpei omeknm erew.d

aDs Splie ieb Union its aswet rfü rmepK.äf Zumed henba iSe dnu neansH flWo ni nde rstene nSelpei gut cahn nheitn tgeeibtra.e niE gnmAtrue frü otnaSng?

maHnnrre anM thfof em,imr sads anm spt,lei mla hnse,e aws tngnaSo pe.assitr Areb es sti thtihsalccä s:o reD Tnaerri getl evil tWre ardfua, assd rwi gut hnca nitneh iaernetb und okamktp es,etnh um es emd egGern ecwhsr zu amhcen sin Speil zu .enkmmo Mri hincrseöpl tmmko dsa uach uz Gt,ue es amcth mri aßpS uz tvedigr,niee smsu hci uezb.gen ,rlaK sla efsplrOeesnviif wltlsi du mrmei Tero nhcmea nud eev,lonrg earb es its achu sc,önh edi ämueR neg uz nacemh und zu wnesis, dre regenG hta se csr,ewh nChncea zu eriee.nrk

saD :01 gegen die anryeB, dei bagnleour,lreB dsa gfosioter ecmshUnlat in eid ieeTf, der scheenll bss:hcuAls sIt es s,da saw Aid Hütetr sneeh liw?l

ernnHrma Dsa tsi hcsälchtita sda, swa rwi eenspli olnel:w nDe ieichngrt eMtnmo eenn,nrek azunechm dun nnda ni dei fieTe .eokmmn Dsa ttu med geerGn hew. edirLe ebnha iwr es ni rnekseuLve ni die rdeean igRntcuh betr.el

tulAlke rwid uach viel übre Tarsnfesr kisdt,riute iälgcth emnmok uene tGürceeh au.f iWe uacsth mna sla eK,lelog ebar huca Krnorktune r?ufaad

mnerrnaH Ihc inb ad ngza sntepnat.n ra,lK tim nJsoa stheever ich mhic t,ug ad tedre anm cahu mal büer so ,tawse ebar elrlnege ist ihntc es o,s sdas chi dfaaur secauh und sae:g nnWe der the,g sit ads eni ilVtroe üfr cm.hi Im et:iGegeln cIh df,ine ssad wir alle uLtee e,unahbrc je rmeh latQuitä, osedt ebsres ist se. riW beuahcnr eine etgu pTpu.re noDav orprtfineie irw ma endE des aJserh la.el urmaD ärwe es rim ma steieb,nl wnen krieen remh htge. Aerb irw enderw nee.hs nUd ab esDgnit,a ennw dsa ffssenTeerrnrta zu sti, drwi se annd eh rideew rhurgie ndu anm nkna hsic azng fau ßFllbau orirznetknee.n

Es drwi im nroxkrnetfetaTs mmeri rübe ied 0222 afseeaudnnul rgäteVre nvo thaaMits nrtGie udn niDse Zkraiaa cehe.sngrop ebrA huca Irh rnatkKto ednte n.dan

mHnrrean Das .mtmtsi beÜr imhc irdw lvhltiecei chitn so live ,eechngsopr ilew hci herlacGdba ucrdh dnu dhcru nib ndu rdjee ,ißwe ssda hci gern eiheelibbnr werüd büre 2022 .snahiu sE rewä serup ,cloo ide astgeem rrraKiee bie nemie Verien, eib sriaosuB uz pleenis. erbA aklr its hu:ca hcI lwli afu dneej Flla iseenpliterwe reüb 2202 inhau.s Es äewr lotl, nnwe asd in hlaabGdc tg,eh früda llwi chi med ulbK tAeurnemg lrenef.i eAbr irw rneewd hnsee, aws i.setrpsa

tdreÄn icsh eluedrgnndg esat,w ennw es frssranTe i?tgb

mnrrneaH e,Nin asd würde ihc htnci gsea.n neWn ndejam tghe udn ine trEsaz tokm,m ekgenir iwr end chua snlhelc ritnirtgee und rde rnTaire ridw ihm lselchn ngerbenii,b was re ato.vrh

iSe ahneb borav g,sgeta dssa se gitihwc i,se ennw iAd Hetrtü huca eiwdre remh fua iizilsDnp tehac.t Tfrfti sda ?uz

aeHnrmrn a,J sad mktre amn afu edjne llFa. rE enlvgrta uaf udn benne mde zaPtl iiDznslip dnu tah erakl gtenllnV.ueros Das tsi hrse .ovipits Auf dem zaPlt dtbtueee a:ds eid re Met achn tehinn zu mnaech, ide eMret zu ence,ibhs sal amTe uz .fietninonrkue Wenn ieenr itcnh ztemii,th nhbae es leal ,erschw nnda sit da die eine eckLü dnu drto ide t.nhäsce Ihc enenn sad mremi mte-EDifkoon.f asD öeknnn riw nus thcni blaneeur.

In Biernl wdir se cthgii,w isdee ispDiinlz zu ne.ahb Muss ein Sgei ?hre

nmnHerra laKr räew se ,scnhö wnne riw tztej edn Dierer nehireanf, aber se sit ters rde ittedr paSet.ilg naM ssmu estr nhes,e wei sad epSli lfätu, ine tPnuk rwäe ntreu säUdmnten huca .twaes irW s,wutsen ssda ads Satrmpmgtraor nivtsnie d.irw Da sums a,mn glea eiw dsa Seilp gte,huas hcint den eefluT na die aWnd .lamen