1. NRW
  2. Städte
  3. Mönchengladbach

Serie Was Macht Eigentlich?: Kostprobe Te vröösch es och net pönklesch

Serie Was Macht Eigentlich? : Kostprobe Te vröösch es och net pönklesch

Morjes wenn et Sönnsche laacht, so kott vörr Nüng, dreevi-edel Aach,

mäut mer diregkt nom Waater loope,

mar, et öss öm sesch ne Aap te koope.

Min Däuter hannt, nä watt e Leed,

en ejene Aat von Pöngkleschkeet.

Die Een, die mott noch ja nom Kloo,

die Anger trändelt mar eso.

Esch well he net noch wijer klaare,

mar ens dat meen esch, mott esch saare,

Datt schlemmsde watt et jövv op Ä-ede,

send Frollüt, die net verdisch wä-ede.

Kurt P. Gietzen

(RP)