Serie Was Macht Eigentlich?: Kostprobe Te vröösch es och net pönklesch

Serie Was Macht Eigentlich?: Kostprobe Te vröösch es och net pönklesch

Morjes wenn et Sönnsche laacht, so kott vörr Nüng, dreevi-edel Aach,

mäut mer diregkt nom Waater loope,

mar, et öss öm sesch ne Aap te koope.

Min Däuter hannt, nä watt e Leed,

en ejene Aat von Pöngkleschkeet.

Die Een, die mott noch ja nom Kloo,

die Anger trändelt mar eso.

  • Serie Was Macht Eigentlich? : Der Hüter der Gladbacher Mundart

Esch well he net noch wijer klaare,

mar ens dat meen esch, mott esch saare,

Datt schlemmsde watt et jövv op Ä-ede,

send Frollüt, die net verdisch wä-ede.

Kurt P. Gietzen

(RP)