1. NRW
  2. Städte
  3. Kleve
  4. Laufen im Kreis Kleve

"Warum ich Joggen hasse" - ein Selbstversuch: Frührer Sportlehrer will motivieren

Frührer Sportlehrer aus Kevelaer will motivieren : „Warum ich Joggen hasse“ – RP-Redakteur im Selbstversuch

Unser Autor mag Radfahren, Fußball und Schwimmen. Aber er hasst Joggen. Jürgen Elser joggt schon sein ganzes Leben, leitet seit 44 Jahren einen Lauftreff und dreht gerne im Wald seine Runden. Ein Motivationsversuch.

eDi götßer Ernngiudf rde hMitcenhse tis ernmei iMngeun hnac ads aRd. sE nibrgt usn nov A nahc ,B hneo dsas wir sun – nwne wir endn chnit loelnw – arßogritg nganntrsee üs.ensm Oehn sdsa riw oomnton ninee ßuF hacn mde eennard fua dne doeBn tnseze süs.men nUd ngeedwes abeh chi nei e,atservdnn urmaw ncenesMh chsi girlifleiw dun umz aßpS llhcens zu Fßu twoebegrnef neo.wll nneW nearde ensMcehn crdhu nde rkPa eh,cehnl Surtporh am eedkng,naHl oeisFnnmkuhdt ma eörKrp udn rhießncSepelw mi ,eiGstch ziset cih nemitess fau dre nkBa bnednae nud schaeu üktelcstonpdhf u.z redO haref tmi med rdFarah an hnine .ebovri

Ihc seash .gogenJ lkcr.hiiW Ich hceam rnege pS,tro R,ahndaref aßlub,lF miwhec,nSm lesal srup.e reAb ngogJe tis einm oergrß ngGee.r cIh ehab se tfo e,rcvsuht nitesesm raw cih nand edir aMl im arunJa ewergtsnu. iDe ozhsuea,vrerNjsät ieS denwer es nenk.ne asD teltez Mal lhwrkiic ufLena wra ich vro eirv heJran dun tug drei nMe.ntoa

ünrgeJ Eeslr llos nieme islgntnlEeu ,rdenän in mir das Lueafrefu eacthn.nfe rDe 71rghiJeä- tjgog isauq nchso nsie zgneas .Lbeen 34 hearJ lnga arw rde Vrteere snozrteriedV esd Snrigrolbkptedsswu mi esiKr veK,le ites 44 hnJear lietet er neine faffutLre ni ne,rGled raw hrüfre hrrltpeeoSr in eelKaerv. Wnne ineer ,eßwi wei anm heMsnecn mzu ufaenL tm,roeviit andn re. eUsrn tunaSrktpt its eid ieeßw ek,üBcr ide auf dme oeedrgenVw ilechswt edr B 9 rebü end laIkaNresn .ütfrh osL tgeh se mit g,rfuünäbuwemAn sStp-e,dSie dei ieKn dnu die sFnere ehiaznne. Dnna gD,hünenuebn ,“denAhn„ne eiw rJgenü elEsr s.agt rE tesiw icmh conh ,an mieenn usPl uz esn,sem er elgti bei dpnntpgohseeta .09

riW efluna ols. hIc etesz nenie uFß ovr ned aenrden. cigh„tiW tsi dei gn,At“um stag lrEes uz rmi, u„d tusms gäclehigßmi nie- und uma,entas nnad iehneclg hcis ide ethiStcr eendir gunAmt a“n. hIc vsceeurh s.e irW nmemok bveior na eld,ernF enigeb ni nie einelsk sktadcülW ne.i enUsr moTpe sit lhheäiccmg. „Es sti tgchiw,i cthin uz echlnls uz lfneua. Anäfnger weonll fot uz vei.l roV maell “n,Mrnäe agts selEr. Dieab„ egth se bime afeuLn icthn udmr,a andach öiglvl asutpweeorg uz i“.sne Dsa eguibrht mch.i

üFrher war nfLuea ürf mcih orv eallm itm ngtuncsuhEät enun.vderb In meimne einshescsh irHomaedft ehgEnnnha igbt es eienn Vo,sukflal end ekc.illufGa sAl nidK nhma cih trdo mmeir t.eli Udn durew ftsa esdej hJar etz,etrL eabclgsge.anh mI cSlprth,osu imeb ,igrllßinnFuatab gosar biem oduJ: mmerI smnutse rwi Rdnune edhn,re ibs scih lasel dree.ht nacDha gign dre ecnegeilhit pSort s.ol Lanufe als aSsberßep.m

ßpSa ebmi goJegn sti Jenürg Erles .iwghtci rerFüh„ nib chi chua veil enlaeli eLuafn gange,gen gegen edi r“h,U atsg re. aDs acmth re eiwnzsnihc ihcnt .rmhe iBe ismeen faefLrtfu ibtg se wize rGpnpeu, ägerAfnn dun hottFiersrntgce.e sesteinM dnis ise ijeeslw mu ide 51 u.Lete ne„Wn nam sihc eimb Lfunae ugt rntthelauen nn,ak amtch se rehm ßpa.S eBim frfetuafL theg se sncezihwin orv mllea cahu um ide secre,hGäp edi hhzneicsennichswlcme “e.ghnznBueei

teWeir negojg irw drchu dne a,dWl ahemnc eeWg isnd so csl,ahm adss riw iedtnhinnerare afnuel üsse.nm egöVl nsre,hwticz eilectrh niWd whe.t b„A dnu na tshei amn hrei hacu mal e“,ehR tsga .lsEre hIm theg se ebim ufLaen nhcti run um ned oprtS an ih.sc Sdoenrn cahu um ads u.Drmhemur Und uazd gheröt ied .atNur s„E tsi iwhrckil cnhö,s cdruh enein Wlda uz lfae.un anM itshe qisua nde nzPlfena iebm saWchne zu. hSu,ac edi etrsne meäBu onembkme ürnge “Bäle.trt

Laenfu sti de.usgn sE sti tug frü dne üeknc,R begtu a-eKzkrrruifeukne-HanngsErl ,ovr riernvgter dsa kscirlodutk-oh.BuRchi neAdre noprStraet tnu das bera ca.uh „sE sit iw,hitgc sdas ud hprüteaub otSrp .tchsam nenW ud tu,äsfl its das “,utg gsta enüJrg lesrE zu .imr Aerb es eis hcau kien tbseoausl uMs.s rMi irdw kral: rlsEe illw mcih zum gegJno eeinro,tvmi zniewgn illw er mhic ntc.hi

chNa aetw ezwi nerelKotmi leeibnb iwr an reine knaB uzkr eseht.n Eerls bittte ,imch werdie iennem slPu uz nse.esm rE getil bei weat 012. sa„D sti in weta s,ad asw chi reaettwr ,ebha“ gast leE.rs Wri fulnae iet.wer uRsa asu emd ,aWld riw bgneie ufa enein gledeFw a.b reslE tlbo hmci rf,üad assd nieme nmgrtuhAla sncho lvie serbse enrogdew tsi lsa am fagnnA – i„de emAr sgcwinnhe jztte bsrese mit“ – und dssa ich mennei ßFu ieznsicnwh hwireec afu ned dBneo efsz,utea „sad hseit nhsco gnza tgu s.au“ ,oveMenitri sad kann eügrJn E.sler

chI rehean ied eiweß ,Bküecr nde trS-at dnu tlineZukp socn,h lsa re cimh g,fart ob ihc neeni aflrltnlevauI mcnaeh ehtmö.c In immeen rteumbÜ gaes chi u.z rWi wdener lelehs,nrc rpsitenn a,fst ewendr reewid .emrnsagla eDir aMl. Und iötzhllcp insd iwr wieedr an der üBr.eck eMni lusP tsi bei .251 anppK berü vier eKliroemt sind iwr ne.gfleua chI thsice,wz bni erba hcnti lgivöl am e,End aeknedb ihmc ibe nJüegr Elser dnu rhafe mti dem raadhrF zurkcü chna eGnr.dle

Ob ich jeztt fertö nfauLe ege?h Gzan ,irchlhe ihc ißew es inhtc. rAbe chi eahb mri rüf inseed Txet axtre heahsfcLuu ketf.uga cnügruZkebe rdeo enrchenesvk wlli hci sei rtse eamlin cnhi.t