1. NRW
  2. Städte
  3. Kevelaer

Homeoffice: Experte aus Kevelaer gibt Tipps für das Arbeiten daheim

Kostenpflichtiger Inhalt: Homeoffice in Corona-Zeiten und danach : „Es wird kein Arbeiten wie bisher geben“

Viele arbeiten aktuell in den eigenen vier Wänden statt im Büro. Der Blogger Michael Machek aus Kevelaer gibt Tipps für die neue Homeoffice-Welt und darüber hinaus. Es geht um Gesundheit, aber auch um die passende Umgebung.

r,hetTreüs kseE,orhiiyfopc genneIrui ni rde ensiel-ttbmeL dnu eorn,iethacbmKks Ireh ufrEnrnhage ni der lesBrewftu dnsi ltegifvliä.

iclMahe aekchM cIh nib arnkabd üfr edi hnanCe.c ieB malel nigg se uach um edi ösnpriheelc lceWintigkn.ewteur So eabh ihc chmi nhac emd kFuos auf den prtoS duaz cens,sltnehos ien sgiuutemnirudIne nceaßzlieu.sbh

eSi idsn etllauk mi fmeeoHifco udn hbinceetr fau irhem lBgo nov Ienhr rEnuehgrnf.a

akMehc ,aJ hci awr mi obetrOk sda tlteze Mla im B.üor Ihc abeerit ebi l’aOéLr ni üelrfsdosD sla ySpulp Chain etio.rcrD Zscnähtu waner iwr ni wzi,e erdi ruepnpG im seWlhce uz eHa,su nun dsin se e.all mI äeueGbd in rsoüeDfsld eaertenbit 700 bsi 800 eetu.L asW iwr sostn ihpyhscs mi oürB regaitetbe ,habne ghte ttejz von zu eaH.us saD oktier,nifnut ilwe es hcheitncs utg eeevrtirobt arw.

efcmeoHfio, uFhlc doer eSne?g

akecMh rFü mhic sti es ien e,Segn liwe se iapmr ni das emsnleLboeld vno emneri Fmieial und imr spsat. hcI nbi euswbts vor ride Jrneha hcna eeearvlK ee,zgogn chua newn mien pritlbAeztsa in orelüdfDss sit. ieD nEcndhieugst srüf Land dbueteet ürf ichm .tqieätnlaubsLe Vor dme wknocoLd aebh cih ,nie izwe alM dei oeWhc nov zu eHsau sau gateeibt,er onsansetn nib ihc mu 50.5 Uhr itm med Nsrxpeiresse hacn üdsoeDrfls gfeahern nud war um 03.71 rhU deerwi uz Hesua. nuN bin chi erbü erhaJ eptmkolt zu usHea dun nnak emien htcoreT setswub ceanuwafsh nehs.e

saD kpatlp lelas ilsebgos?urn

hcMake Es tis itnhc mmrie elsla ,faceihn nud ieemn toTcher essutm huac erst e:nenlr ennW Papa im Brüo ,tsi umss er rbentiea ndu thtes tcihn zum elniSpe urz enfgüu.rVg In smalleTca awr es nlivee gafanns ,ugnnmaneeh wnne ltölhzcpi ied erdniK nsi emZrim gr.nsepna eireleitMtwl aht shic dsa näedrte.g Es tis rmaonl ,gweodern ssda Kdiern zurk mme,ienornk dne Kgleloen uwzennki dun adnn ortetizkrenn egetrwetteebirai iwdr. saD ist ,öhsnc hhmcilnsec nud itertebe lnael csihtlchi deeurF.

Die bneref-VamdrRu-tkugiü sla Aeihtenermbr rdrrteofe hcau iniisDp,zl r?oed taimD awet tinch eejd aeeWrbpesu tgetnuz wird, mu ahuc sdeban cohn scnhell nie rapa Misal arbbnetaiuez.

kechMa J,a das sit ine ghiiwretc kuPt.n sE memnehscvwri eid er,Ot edi chi für sda enrAetib ndu asl ueaZsuh nuz.et Ihc ater ineddgnr ondav ab, cihs end ignngaE erd siMla sal -Ppuop uaf dem Hnyad naieezng zu slesa.n Oulotko dfra nthic mmrei fnefo .neis

iWe isteh eein mptoelai ueatnaeTggstlgs mi oefiofecmH ?sau

Mhckae ieD iswgnenet drwene enzwuggen isn,e ovn chta sib hcat ma Rrehnec zu etnzsi. Es hcamt nni,S hics elöckB zu nabeu. naM ardf cauh ithnc enevesrgs, assd evir Snnetud oeifoecfHm os nstievin esin keönnn wei athc tundSne mi r.Boü saW leh,ft dsni eid alenrtciünh saP“eu„n esd sür,aBlotlag olsa die kuezr aefpfKsee,ua erd gGna uzm htänscen ugn.tmeaMier nenW anm thnci fsaapts,u nnda tehg amn in rde ivenelutrl wmciisdtlelhBr u.nter

asW ihtlf?

aekchM hiNtc alel entMegsi eümsns am csdmhlriiB bngeahetla wnr.ede tVliiecleh thge man für ien aeflentoT ucha ruas ni edn arPk. tWichgi tsi ch,ua zu rneef:atnrigh smus ejred rde nAltuegib ebi eemdj etnegiM beaid s?ien asD tsi lwhoos aAefbgu rde rbegibetAre asl cahu rde eh.iAetbnmerr Es i,lgt iegDn uz rnefhegn.arit sE wrdi erhcis ekin rnteitebWireea iwe ibsher ngbee.

Dnan btgi se ohnc ide ,ehfCs dei feefcmooiH ehrs ctirkhsi seneh udn sgAnt behn,a dssa hictn nhlcoidert etbaigrtee dr,iw rndosen ebi dernneamgl rnlooKlte eilreb tfeiNlx tagceuhs i,drw sttat rov mde rneehRc rfü eid tAbier asw zu u.tn

hkaceM ieseD fsCeh anebh es leride nhict ateednvs.nr nji,iDgeene die im omifeceofH ihntc eirtbaen, ehabn huca hreorv im rüoB chitn neziifetf beiatgeetr. urN rwe geern eiesnn boJ amhtc dun cish mitda d,teireniztiif idwr es ahuc ugt cah.men

Was ssmu es ußrea tueVrarne hcno ?negeb

hMekca lKrea ,beaerfncAuebeigh rdeej mssu insse,w rowfü re tdingzäsu sit. sDa amhTe nKeoroltl fdra in red tlAribwstee nov gremon eekni eollR rhem eeil.nps

tibG es csohn dLäen,r ied als reeotrrVi i,enden ni ednne es tim eocifmoeHf rhiticg gut tkppla?

Mhakce nI den KU its se oscnh siet eJrhan s,o nam nohtw ni asWl,e in ondoLn sti ebar ied aFi,rm dun es widr vno zu sHeua sua tetbreei.ga nI ned eatStan its se conh srkrse.a ieD oGlgeso eisdre elWt bhnea se nshoc aelng .dennasrvte sE sit ucha nei lcidsguhäshnAe frü Urh.enenentm eBi evultEesnisrsingteniwl eeelbr chi eidse Farnge mmrei ew:edir Wsa driw n?ogeetb btiG se ?esBftien biGt se ffc?oemieHo riW enbha emirm onch eeinn htbertAekmrmia.nre leAl rnnemeeUnht nhbae tIesenres, ied tnbese brteiretiMa esd aMtsrke zu kobnmeme. iWr abehn mzu eiiBepsl ibe él’LraO nie uitdtonsisFse mi bd.eäuGe Was eeuht hnco cyafn ,nltigk rgöthe rongem zu nde uMssvH-tae ndu sit nie Wtliwsvbteterbee.ro

Wie ßgor tis ied aeGhrf erd sangiurmneVe mi f?iomfceoeH

hackeM aDs its ine tenResmhei.a Wir fdrneü cthni no,nriigeer lwehec ezeneKqnsnou es anehb k,nna ediuezertr ncescihemlh Katketon zu aen.hb iicgthW idsn die gzna rlmenoan aBci,ss osal guhri lma n:fareg eWi ghte se Dir? Das äthet mna im üBor chdo uahc etan.g frofneennlokezeTen ffnü nuMneit rehe enbende dun fünf unetinM rpsteä nnnf,aage os litbbe tZie rüf neine os ietwcnhgi l-SllTakam, nde mna stons in edr üaeeeKfchkf tgaheb äeh.tt

asW tis tmi mde eitelncsinugehhd ekA,stp wnen die ptiCteshü imerm eennb mde ercehRn lte,ig muz eiBsle.pi

achekM nMa lelots nedej gaT 00.150 rtchiSte hegen. reD Wge ruz irbeAt ndu ni ads nätchse ü,roB uz Kuzmrronäeenenf ltlfä mi eoHofmeicf weg. hIc uetzn aseun,P um rkzu an eid ehficrs utfL zu neegh orde rfü nieekl uge:bÜnn ebKiu,enegn ,-tpisuS .eLüegitztes nd:U Wre sich neeiwgr gw,etbe tslelo cuha enigrew Kianlroe uz sihc he.nmen iWr nnöekn hicnt sunoeag sesen wei egetsr.n Ahcu hitwci:g euggn nkni.rte

ohcN ein etzltre p?piT

aMkech engoesBr ieS ishc neei hsönec sshtA,uic wenn ieS im oeoHfcfmei .esintz eeiDs hlfti udn irdw hreI eäthnscn erAtihjsaenrb negr.äp rDe ibstecSirchh mi lrKele bie ir2etW-5aBt-n tis tl,mspuobia rileeb edn klciB sau dme ntrFees l.henwä eJ nahc aunisiontWtoh tsi da iäatKtvrite .rgetfag