1. NRW
 2. Städte
 3. Hückeswagen
 4. Stadtgespräch

Heukeshowwer Platt: Datt "Ricarda" hadde Schauhjrötte sässenverzech

Heukeshowwer Platt : Datt "Ricarda" hadde Schauhjrötte sässenverzech

HEUKESHOWWEN Enn dänn Twöntejer Johren, wo Ätt allbeneehn noch nech lävvten, kom alt enns ierter hie unn do enn Zirkos no Heukeshowwen. Henger de Ruhmeshall wu'ete oppjebaut. Ehner vann dännen wohr dä Zirkos Lemoine, de Heu-keshowwer sachen kott: "Dä Lemäng." Hä hadde twee Masten, enn ahlen Löwen ohne Täng, enn noch völl älleren Ällefanten, ehn Kamel mett twee Höckern unn enn Drommeda mett ehnem. Dann leipen noch enn paa Peerder do römm unn "Bello", dä Hunk, dä opp all datt Jediersch oppassen moch.

HEUKESHOWWEN Enn dänn Twöntejer Johren, wo Ätt allbeneehn noch nech lävvten, kom alt enns ierter hie unn do enn Zirkos no Heukeshowwen. Henger de Ruhmeshall wu'ete oppjebaut. Ehner vann dännen wohr dä Zirkos Lemoine, de Heu-keshowwer sachen kott: "Dä Lemäng." Hä hadde twee Masten, enn ahlen Löwen ohne Täng, enn noch völl älleren Ällefanten, ehn Kamel mett twee Höckern unn enn Drommeda mett ehnem. Dann leipen noch enn paa Peerder do römm unn "Bello", dä Hunk, dä opp all datt Jediersch oppassen moch.

De janze Famellech "Lemäng" wohr ennjespannt. Se ridden opp dänn Zossen dörch de Manesche, schmedden mett Mätzern, tornden am Räck unn mochen seck dann flott ömmträcken, weil Klauns ahn de Reih komen. De Haups-Attrakzijon äwwer wohr datt "Ricarda" jewässt, watt enn säss Meter Höh memm Tattüü ahn öwwert Seil balanßieren moch.

Nu wohret äwwer so jewässt, datt dä "Lemäng" kinne eijene Zirkos-Kapäll hadde. Do mochen enn paa vann dä Remy'schen Kapäll ennsprengen - förr dänn "Einzug der Gladiatoren" unn die Tuschs unn allsowatt. Hinger dännen stung dä Zirkosdirekter unn sache: "Tusch!" oder "Nu enn Trommel-Wirbel!"

 • CDU-Stadtverbandsvorsitzender Marc von der Neyen  (r.)
  Ferien-Workshops im Jugendzentrum Hückeswagen : CDU spendet 550 Euro für Kinderaktion
 • Sebastian Dalipov bietet Selbstverteidigung und Kampfsport
  Selbstverteidigung in Hückeswagen : Kampfsport erlernen jetzt im Island am Weberdenkmal
 • Diese Rotwangen-Schmuckschildkröte wurde vermutlich ausgesetzt und
  Talsperre in Hückeswagen : In der Bever schwimmt eine Rotwangen-Schmuckschildkröte

Twedde Trommpette bleis dä Willi. Hä hadde seck enn datt "Ricarda" verkecken, unn "ätt" hadde ämm ock alt vamm Seil raff enn paa Kusshänkcher taujeschmetten. Dä Willi hadde seck dann enn de Poos enn Hatte jenommen unn wohr hinger datt Zält jejangen, ömm dämm "Ricarda" watt nöher te kummen.

Hä hadde dänn Löwenbändijer jefrocht: "Wo ess dann datt Ricarda?" Dä hadde jesacht: "Vie häwwen hie kein Ricarda!" "Ess jo doch wohr", hadde dä Willi beschett. "Eck häwwet doch äwen noch jekecken, wie ätt obbem Seil jedangst hätt." "Ah so", hadde dä Löwen-Träner jesacht. "Jank enns dohengen hinger de Tralljen, do ess ,ätt'."

Wie dä Willi dann nu hinger dänn Vörrhang jeng, soch hä jraad, wie datt ,Ricarda' seck twee Bällcher utt de Bluse nohm, datt Tattüü affstreppe unn dann die Peröcke mett dänn langen schwatten Hooren affsadde. "Maak flott, Richadd", hadde dä Direkter jeraupen "Du moss jlick dänn ,Riesen' am Räck maaken."

Dä Willi wohr sowatt vann verbisstert jewässt, datte opp sinner Trommpette kinnen Ton mä ruttjekrärren hadde. Dä Ewald, dä die decke Trumm heiw, hadde jesacht: "Datt hödde eck Di särren künnen, datt datt kinn ,Ricarda' wöhr. Du moches ock nech so opp die twee Bällcher kicken, Du moches mehr opp sinne Schocken luuren. Datt ,Ricarda' hätt secher unn wahrhaftech Schauhjrötte sässenverzech."

Förr dänn Räst vamm Heukes-howwer"Lemäng"-Jastspell henger de Ruhmeshall hadde seck dä Willi krank jemällt. FRANZ MOSTERT

(RP)