Heukeshowwer Platt: Meddem Ämmer enn dänn Wolbernbösch

Heukeshowwer Platt: Meddem Ämmer enn dänn Wolbernbösch

Wänn eck mi so die schräcklech decken Wolbern ahnkick, die me datt janze Johr öwwer koopen kann, dann kömmt mi datt Främdwo'et "Jeen-Mannipullazijon" enn dänn Senn.

So seihen doch kinne Wolbern utt. Vie hadden enns förr ehnen Kauken enn vi'els Punk vann dänn pickheuer-jrooten "Artjenossen" jekovvt. Nodämm ve dänn jejätten hadden, sache minne Frau: "Nu mövve ons de Täng potzen!" Datt Dullsde wohr, ett wohr janech nödech. Kinne blo'en Täng, kinne blo'e Tung. Datt wohr freuher angersch. Dovann kunnte dä "Rheinjold", dännet jo nech mä jött, enn Lied sengen. Datt hadden se dann ock opp dämm Sänger-Wättstriet enn Dieringkusen jedohen. Äwwer enn ierschden Pries hadden se nech mett no Heukeshowwen jebracht. Unn datt wohr so jewässt: Bevörr, dattze nu ehr Meesterstöck, unn datt wohr de "Schweden-Visijon" vamm ahlen Edwadd Jrieg, opp de Bönn sengen mochen, wohr Meddachstitt jewässt. Die Heukeshowwer "Rheinjold"-Sänger quattierden seck bi dä Bahnhoffs- Wi'erstfrau enn. Ett jow Wolbernkauken. Die Verfrättensden schlauren seck twee, drei vann dä Zo'ete ennen Buck. Nu wohr dä Opptrett jekummen. Dä Dirrijänt Justav Risse hadde de "Schweden-Visijon" wäckenlang vörrher jeprobt. Dann madden die Tenörsch unn de Bässe de Muhl oppen unn sungen, watt datt Tüüch heil. Vörr de Bönn soten die Juroren. Vüüren am Äng emm Saal sot näwwer sinnem Pappa enn kleinen Bönsel. Dä reip obbemmol: "Die häwwen jo allbeneehn blo'e Schnutten!" Datt Pupplikum hadde seck dänn Buck ahnjehaalen vörr Lachen. Ock die strängen Juroren kunnten seck datt Jrinsen nech verknippen. De "Schweden-Visijon" wohr am Äng jewässt.

Johrelang häddet enn dänn Heukeshowwer Böschen kuum Wolbern jejäwwen. Die janz "Jauen" wullten we'en, datt köm dovann, weil de Buren emm Bösch kinn "Heet-Hacken" mä dä'en. Ett sall woll wohr si'en. Watt särrent dann nu, daddet dett Johr wi'er Wolbern tebaschen jödd. Freuher heddet: "Aff 'Peter unn Paul', also aff dämm nerrentwöntechsden Juni, fängt enn Heukeshowwen de Wolbern- Titt ahn!".

Wecker nu noch enns rechtech Wolbern- Kauken ätten well, dä söllte seck zauen, mett dä Milkteute enn de Kaaquell, enn dänn Bärchhuser Bösch oder enn de "Wolken" te loopen. Me söllte äwwer nech tee jrappschech si'en. Anger Lühs Blaren wöllen ock enns jehen wi'er enn blo'e Schnutte häwwen.

Enn de School obbem Holte wohr dä Lehrer mett dä janzen Lankschool enn dänn Bösch jejangen unn hadde jesacht: "De ierschde Tasse dau'ent mi enn dänn Ämmer. Aff dann künnent sovöll ätten, bess datt Ätt Buckpien häwwen!"

(rt)