1. NRW
  2. Städte
  3. Düsseldorf
  4. Stadtgespräch

Düsseldorf: Der Musiker spricht über sein neues Musical, Wandern als Medizin und warum er auch schon mal von der Bühne flog

Kostenpflichtiger Inhalt: Dieter Falk an seinem Düsseldorfer Kreativort : „Ich singe meine Melodien auf mein Handy“

Der Musiker spricht über sein neues Musical, Wandern als Medizin und warum er auch schon mal von der Bühne flog. Und er verrät, was er an Urdenbach so mag.

nDe etners ulciKahrtienrvetr etrlehi teeriD kFla 1)6( mi elAtr nov sehsc ar,ehnJ red iugGrneietrtcenh mak annd tim lef reJhan zuad. aD elbet er cohn ibe nsieen eErnlt in neSi.ge Heetu lbet re ni cebhnd.Ura rMeh ennd je sti dre ereKll isense sueasH eisn aioetvrt.Kr Dtor nank re hsic ebnttuteop.M Kzoursimudsnos ildkaus  nnpao

alolH rD!itee uHete mla epr oZo.m Ist trlitwilemee ovllmenokm a,mrnol oed?!r

Deteri lFak laoTt. Mien gctlheiäs oZmo big mri heuet! chI ahcme dsa iedsnsetnm dier Mla ied oehWc frü emrheer .nSedtun Ihc hbae aj esnPosrruef an red -RhchHmbnsu-aretoluchcoenS rieh in eldüorsDsf dun na der ueengersbRrg seuohsihlMh.ucck enMeni tUcrhrteni ebge ihc menanotm eilerd run rep .oomZ reedaG rednew die elsnubirsahAtebcs bscrineee.hg sE tiotniu,ekfnr erba wri reeufn nsu ella ahcu eeiwrd afu meolanr inZte.e

Was ehcslrguv idch chna hcU?readnb

klaF iWr isnd 0205 hnca hnadbcUre .oezgeng iDe deniKr nwera ,iknle iwr nltolwe swa gh,uReis hci atteh ivel ni nölK zu ,utn vom edSün omnmdke itsb du slnehcelr in dre tsD.aotmd Dsa Siuodt haeb hci ndnenrigwa isn engiee saHu a.egktcp aDs sidn 08 Qeemttuaardr iStodu und ien eiwzert mR.au neWn hci na emmeni cbeStchiishr s,zite dann ekbcli hic uars crduh ziew geroß eneFsrt eihr mi tiruSae.nor Ihc tahle imhc gcälhit hnez isb zlwfö Sdnentu eirh auf. rtHine irm tseenh die easr.Kyobd Udn red elügFl sti nbeo mi rnmme.zoWhi

iDeen uarF egnaAlik tsi iüronerlDsdfe.s saD bag ucha den cslsagAhu ürf aUrnebdhc?

Flka Ja ak.rl eiS tmmko sua tae,nBhr cih aus dem dnegSral.ie Ich bin schno lenga rerdDoüs,elsf riw nsdi esti 37 nrhaJe euasnmmz. chI lhfüe imch whlruop-es erhi. rsUeen Kridne henab eeni GBrurde-W in klBi. axM its ns.tieItnr Plau zoeipdrtru und brticehs lv,ei reteidz tuner meendar rfü DJ zi.tÖ Er ehgt ni dei ecihgel nuhtcgiR iew c.ih

Wie etgh se idr in rde oi?C-rsKeoanr Ahuc für etnrüKls sti sda ja enie einuemeng Ds.tkterceusr

lkaF sE äwer saell reidginwe zu e,scfhnfa wenn hncit jede Wcheo enei agrKszetenabo nmmoek rwde.ü 54 enrKotze dnsi ohsnc ned ahBc etrrun gegenagn oerd nuwdre oevrhbcens. Ich hfefo fua asd cthsäen a,hrJ isdees arhJ wird hnoc hrse sch.rew

asD zterKon ma .71 piAlr im Mhauxas in edr stdaAltt sthte con.h Was lnspta u?d

Fkal Hhecntlfifo t‘.pklaps asD tsi so niee rtA rKnetzo zu eemrni A,obpieagtiruho dei zu eimmen 0.6 atGgutsreb secrieehnn si.t nI dme Bhuc hcbrsiee ich enei ikeeln tugiceshhikMcse sua drn.rkesvitiepIpsee sDa hBuc ißeth aknVB.etog „asc ,ruP tPspsroa dun den Zhne o.eGetb“n hcI bahe se  iewinz ntenMoa ecs.erhenbgi nDari rfethrä anm a,cuh wuamr drHawo drelnCaeap thinc neim eFundr d.rwi

ndU r?uamw

Fakl iWr nemak haencif itnch tmeaniirend .lkar Eni erdunoPtz tehg imt eneim ünelstKr eeni heE fau eiZt en,i eib 99 oPzrnet kpaltp .sad eiW ibe Bns,igr luPa gunY,o rHray neafeBtlo nud nvleie rn.deena uNr eben ebi hmi hi.tcn

cIh hbea nsigelernee ndu rea,enfhr ssda du mla von edr ehnBü gfnoeleg bi.ts

lkaF ae DGaus.n raw bie memine rseten tokeo,ronlzS eliw ide eLuet ,eafingnn zu e.atnnz Der aVslreatertn dterhe end aSft ba, iewl re ads thicn tug fn.da chI moemk aj sua der lriehcnkhic isesuezM,nk das arw auch so eni .ztoKenr 0030 Letue in dluaF. reD aselaVtertrn cwshüetn es cihs lohw wtase gb.äribeeh eeDis zlinvaAmbe cwenizsh ozShbiw ndu siölpmcrehen abGel,nu was imt os rieen bzSzeSw-oineh gniew uz nut ath – sda sti achu Thame in neimme .uBhc

oS igihtrc im ecäfhSgwthos rstwa ud mit opsst„“aPr 6002 nud .0072 Du trwas ni rde rJuy tmi ianN gnHea nud lfeDte .D tSs.oo astH ud dsa ej uretbe?

Flka .iNe ueHet sngea ied teeLu o,cnh ad swart ud dcho cuha eadb!i Es awr keni e.lhreF eeuHt werüd ich saigleldnr cnhit hrme ni ieiow-tSnhaCgn es heg.en Vseeil im VT msus hci uhca nhtic nse.eh eußrA ihvelcleti die „tHuee hoSw“ oder naJ Böarnhmn.em

sebtlS über dne eslouhirpmbmCctdir tsi beb,rrenhsuaü sads ud laott erto aneWgn s.hat mmstKo ud agedre vmo p?ortS

alFk chI inb edrage honc auenßrd .gewesne Mstidennes ride Mla edi ocWhe ghet se a,sur udn wzra ürf ein para ,tSendnu ads hactm ttoal apSß udn amtch dne fKop eifr, edi rhUncrebeda pämKe its ja her,i iwr renfah ebar cahu liev ni eid letuprrWaep egdGne. Stie zärM 2200 tegh ads os. nneW es cithn rsüttm dun ,nhseict nadn gehne lgaenAik nud hci nr.nwade aebiD emkmon eugt nIde,e meni ydaHn tis ndna rmime fau Auman.fhe Wri enehst he hfür fa,u hrrvoe hgte es hnco neie blaeh Sdtenu auf dne eatsrn.iorrCs

chI mssu rdi aws Wesizgti rhzäne:el nI meemin hneriG ftälu nie harDt hsf.lac Ich nenne idhc mriem Peret Flak tsatt r.Deeti uD ,tßeiw rde thrbeemü amr.Cllbseteoruo-lD

kalF Da sbti ud ihtcn dei nizigE.e slA nemi strese ucaMils mi ISS moDe rPiereem hteta, da anentn hcim ein ellgKoe nvo rdi cauh reePt Flak in senmie .trAlkie hcI abhe aj uahc ni miAaerk udn ndoLon t,lebeg ad nnnntae icmh alle snafnga ret.Pe rSpeu reSei ,rsügbein beha hci eürrfh immer tegh.usac So hsöcn ldcaohi.mst

asbuGtl d,u trePe alFk äthet cshi ni cdnherUba hwlo gtülf?he

Flka weScrh uz s,agne hci kann urn maen.tmßu rE wra ja ieol.rnriafK ilchtlieeV eäwr es him nei eginw zu lshiuceachb en?weesg Im TV tis er mi meMnot aj ireedl itchn hrme uz hees.n iteiheVcll omkmen bdal mal e.edWnorelgniuh bgiÜsren inee teiezw nlnbtgshiiubäggfLceise von nsu im etnmMo tsi irenSe nud ielFm nkecgu mi ie.aSgntrm deJne Andbe zwie tunednS Nxif!tle

asHt ud hacu lam wlngeeLaie in dre ioaK-?rorsCne

kalF entlSe, nedn ich reokpmnieo erhs elvi. rPo Woehc snid ads zewi bis deir n,Sgos asd sit ahcu eid etsbe nlkbngu.eA tSie eteuh um htac arw cih an ineme ngoS nrd.a Ihc erebsich uach edrwei nie enues laus,cMi frü ,wne susm hci erield chon heigme te.nahl Vro ,15 20 nerJha ehttä ich tihnc edhtgc,a ssad se os neeni pßSa .mchat ltMeieielwrt bhea ihc aj rdie goßre alrosuCscmhi igcehbenser dnu huca küStec üfr nn-OpBreühe.n Mit iaceMhl eunKz heab ich eivl ueeamsntma.eizbetgr icMausls nhbea hcis esrh te.gwdaeln sE tbig inzwihencs sher o,rdeenm hic riaeebt chua ievl mti emienm ohSn uaPl an nisdee kj oetPer–n eni h4egrr-2iäJ tah nbee uahc edaren nedIe. Wie uzm peiBeils eimb neuen oClmuairsch ehilmBhetD“. ee„ erPirmee itm iemne 0620 Pnresoen senratk rohC derwu ufa edn 1.1 emzbereD edesis Jsaher .osnevhrecb eiD oeuTner chrud zwöfl hudesect ttäSed eudwr leenafbls .erocvhbens

sIt ads cntih ahcu zgan cösnh ?atdnennersg

lFka uskMi neokmopreni gar th.nic nWne irm hstcin lnel,ftäi mhace ihc swa nee.rdsa Ihc rafeh ouAt, dnu es okmtm eein odlMeie. chI nsgei ise ausf Hd,nya ndu zu saeuH bahe cih den gieretfn gnSo mi pf,oK erhecbis inh auf dnu ezridrupoe n.ih Bei einme Mcslaiu nkna hci mhic ashkmisuilc hcua rhem .tnoubsea aDs geth aj üerb wzei nunSd.et saD sind ssnnmdteie 02 nmsntiKo.pioeo Sehr nbwsgrauch.cliseeh

Conaro uerfeebt ebra hcau ktePjreo dnu mTheen iew uzm Biipeles ieedn -nikg.eetnnni-noOASil Da senhuac chod erimm hrme ,uz er?d!o

Skl teFia Mzär 2020 gtib es hgSnaeiuu“„szen afu kaob,cFoe dnu riw nfiree am .23 zrMä eresgähijni nBet.seeh edeJ Pboer rdwi vno wtae 00100. neuteL uecahstg – rdvewigone sua udsne,Dlacth eabr huca in dre hzieSwc dun emr.tt ÖeciiaDshr inb cih cnuntkihieloir .äihfetbctsg asD tis cuha ein beiscsnh ieen nuoöstlgN und igeihglziect sT„prralot“tesf rüf C.röeh

Das khSu-isnzreejg„nauPt“oe wrid huac hcna Croona rwgeneh?teie

lakF Dsa tis red lrllniAePd g.nas slol eeni nsreei Cfhrireeo tnfsaenit,dt hcelteiivl mi Sommer ufa eiern An-BOe-ürh.enpi

ennW oCaron veibro t,is eüdrw cih neerg tznnae .egneh Udn ?ud

aklF cIh hmtöec elrcke esesn enhge – im gPagie rhie mu edi kcEe rdeo im tnAle hchesaruFsi ni r–t Banhe rdoe ndu enFrued nidaeenl nud ürf edi angze gaeBag ohneck. einM obHyb sti ja e.conhK eniM hnSo xMa awr degare ri.eh sE gba ried ngeG,ä hlceenitiisa cüK,he und zmu ctNshhaci seliVai.nel