1. NRW

Ausblick: Was sich Kinder und Jugendliche aus NRW für 2021 wünschen

Kostenpflichtiger Inhalt: Hoffnung aufs neue Jahr : Was sich junge Menschen aus NRW für 2021 wünschen

Im Corona-Jahr 2020 wurden sie oft vergessen, wenn es um Maßnahmen ging. Oder verdächtigt, wenn es um Ansteckungen ging. Oder belächelt, wenn es um ihre Freizeitbedürfnisse ging. Kinder und Jugendliche hatten mitunter kein leichtes Jahr. Aber was wünschen sie sich für 2021?

echWle eälnP eahbn si,e ehelcw leZ,ei iew nbeha ihsc rtnetoiiärP äev?rdtren irW behna 10 rncnüSeiehnl dun Scehürl sau NWR e.ggrtaf

eanHle mreeoR 41() sua lrKdef,e uthsecb die .9 sKsela erine ahsGuemesctl

nhEf„cai slela war endrsa in meedsi rJah, egwen noo.raC mI beFaurr ibn ich 41 erwdngeo, dne aerGtbsgut kneotn hic noch mti Fudenren n,eirrvnbge rwi wenar nwleb.o anDn toesll es lthigciene hirictg olehsen,g ab 14 Jehar rfad man aj ncosh rhme als hro,rve mzu esieBlpi gäenrl serhen.uga Ihc tthäe nerg ermh traPy gm,hatce se lolest hnetlciieg itcirhg elhgneso in idesem h.raJ Encidhl theät ihc dtrefug – grtgeaf rdiw nam ja hveorr achu ohnsc: sliltW du ehir imt hni orde ?dort

erD eetsr wcndoLok im rhjFühra arw nie cbnsesih wie ireeFn. sE abg ja inneek nirhtUt,cer kmua nAfugbae rfü .usn lsleA wra neu, nednmia ew,usts iew aegln sad aduret ndu iwe ads llsae ngeeh .sllo ezttJ mi tezewin donLcwok wra das er,adns iwr nbaeh eedj ecoWh Agbanuef mo,ekemnb Oitlngeinen-sMe hbtaeg udn so iw.tree mdezTrto gehe hci eleirb in ied Su,chel tttas zu auesH uz rn.lene

Im iaM llwi cih cmhi um ien srhdAlnuajsa ni end UAS rebbnee,w frü ads ahjlSrcuh 2202.2/3 Dsa tis enim auTmr esti red .4 aeKs,ls chi nbi ein rßoreg -FSn,UaA tesi chi miFel üeradbr eehsgen beah. Ich ,fohef sasd dei ugbeBrnwe tlapkp udn sdas cish sbi 2022 lales ibertugh tha, acuh ihlsopict in dne .AUS asW cih 0221 ahmnce hetcm,ö its nmiene tshäcenn ugrteGtabs rchane,enif aoldbs se idweer lömihcg tis. ilicelVeht neei ßorge etpyGatrnra im rmm.oeS Und ediewr nsi peceraFimn ,refhan sad edessi aJrh ulnaslafe s.etmus avKaelrn idwr owhl marlets chstni – asl ieerekPsdnvaKiznsrl-rnasni 7102 dun Fmenckehreanui match hcmi das ai.rutgr irW benah 2020 eäznT er,lteng ide riw nie fuhgaerüft ehnab, es weudr ein ranirezKinapPren-d hät,wgle das eiken retAttifu ebhna dwri. üFr dne tesR red sisSeno wdrene wri wohl ctshni e.nnlpa“

Can oTnn ,31)( hesutcb dei .8 lsKesa eiren lasueemtcGhs ni .suNes

 Al„s der nwokdLoc im rjrFühha mka dnu die chnluSe scnegoeshs nerw,ud war sda söh,nc aerb cuha ieidwreng o.fod sE rwa ,atnntnesp ebar amn thaet thla hicsnt uz u.nt lsA sda tmi mde neLern uz eaHsu bngna,e raw dsa üfr ide ucSehl .ueandlN srtE lelotns wri reüb eid Wbsieet neibea,rt nnda nisd iwr uz omoZ l.wgceeseth aMl eahbn ied Lerehr Abnuafeg pre Emali trveseedn, lam las FPD auf ide lietsucShe og,deaelnhch ahncem nbeha csih tgrhici sewrhc ngaet mti red ,knihceT ovr almle die terlÄ.ne sE its rbsees ndgoeewr, aebr se lief scnho saell cehzliim tru.utriunktesr hcI geeh eilv breile ni ied ,Slcehu ihc offhe, adss dsa ncäshset harJ derwie gh.et Zu aesuH zu elnren tsi ighritc iam,ens hser ,illst nma nnka shci cnith suasetanuhc orde geesggtniei hleefn. Ihc beha warz dire hr,eesiwscGt eabr ads cathm se ehre rwsirih.egce anM tettesri isch um tePläz ni dre oguWnhn mzu nereLn – droe mu end zlaPt ovr dem eeerhFnrs uzm Acsehr. uhnIu hbae issede rJah chua neigw Fednuer fefretn,go bgniulialtFßanr flei ftas omettkpl us.a Ich ,fhefo dass sda 2201 slela dewier hteg. dUn hic acuh mal end FC ynaBer eliv im dSonita ees.h“n

rsaeehT eTeson ()1,5 aiamsisnGtny sua sau Rgteanni

cI„h cnüehws rim rfü ,1220 sdsa rwi eridnwgnna zu ilaätrtNmo uekkzer.cnürh hIc fh,ofe asds anhc lvsSteeir easll cnllshe sberes wi,dr baer ich ebalgu es hic.tn iDe ilktieroP oewlnl die Sunchle hlwo reetwi onsscehsgle athlen dun edn Lndckoow lnegrenrä.v bieDa awr se higfet g,negu ni dsimee rahJ fsta ünff tMnaoe ma tSckü cthin ni dre lheScu uz iesn erod w,nen ndna nru emlina ni rde oW.ceh iDe Tgea zu uHase rnewa eutzzlt limihecz nagl dnu hizliemc mis,nae amn ath spiacrhtk ntcshi rmhe mehtagc aurße um 8 hUr ahf,tneszuue ebnfaguA uz elgienred – dun ngieseswtn nasdbe ndan lam rpe dVeoi njendame zu e.sehn Man tzsit zu esuHa, ltüfh hsic tepingesrre. Es weär shncö, nwen gteiennsws efclöitnfeh Eirnnntuhcige abdl ieedrw ffennö dreü:w neceterudgn,J Smd,äihrbmwec effprkTuten frü enjug ,Ltuee litcranüh nm.koroaoo-rCfn sAl uJnesg psuSalihce iRngeatn tnkeonn wri usn tedmszniu im meoSrm nohc fnfeert mit nzhe enrsePon nud ronpeb – ahcu das tsi rag tnchi ermh lögmci,h ncshtöehs avi lVeos.ialdc resUne ttelze fhgfuAüunr raw im Mrz,ä zkru rov roan;oC und iwr eanbh ikeen hnnAg,u nwna eid hätesnc nies w.rid Wir nhabe ein Tntoe enoHs liacuMs lebsts hiegesnecrb nud wlleno se fnhüua,ref ladosb es hgte – nsfaotll uahc Opne rAi. dAußreme rüwed ihc itm nerime liimFae grene ied rneuisRed hanc ndeSh,ewc egrowenN ndu ramDäenk onnhh,alec dei dnak oCoarn afenalslu su.smet dteasnSstte raw ihc ni medies Smemor urn ien para aMl ieb rmneei Oam in lSei-tegcHswiohnsl na erd tsKüe dun ehab saetw tmi unFerned tghca.me dmnNeinae zu fefnrte werä hacu ejtzt cnhafei zu t.a“rh

aLuis cthSimd 1(4) asu sNs,eu etgh ni ide .9 saKels ieesn aunsGmimsy

2„020 awr cohsn oofd, anm enkont ftas hntics eh.ancm sE üewrd nhcso nlhe,fe eirwde zur clShue uz nüd,efr rabe cinht u,nr um eseni nduerFe ewdrei zu ee.snh Zu uesaH mmokeenb iwr tühefgl vile herm unaf,geAb sla irw ni red uclhSe nescahff enrwd.ü anM nkan akmu eaFrgn leltsne dnu hic habe thicn dsa ülfh,Ge dssa ich mi cDrhnetisazrtutni os lvei enrle iew im hznetsrtinuercärP. Für edn eoSmmr 1220 its rneseu sKlsaraftenh nlp,tgea ide mrime uzm Edne erd 9. Kasles asidnettftt na errnsue uehSl.c sE sllo rüf eeni hWoec in edi Nheä von gurbaHm hge,en iwr enbha hcson Plsiul dbnceeurk asslen tmi lanle .Nneam saD dsin urseen nteltez emsameneing Teag sla aKslse – nacdha gneeh iwr elal areunndaise ni uresK ni dei btu.rOfese cIh o,ehff ssad das .tplkpa Der rrSmaluomebu its ja cnohs in imesde Jhra suagnaelfle, meein ilFeima weoltl ahcn a.Mllcaro zetJt pleann iwr martles onhc scniht frü nscätshe .Jarh So rdeo os efure cih chmi fa,uard dlab dreiew nurFdee zu fn,feert uzm inmnhScimgwrait zu eghen dun fudara, eni olmranes Lbene zu :rnhfeü heon ake,sM eonh basndtA eohn mpK-aHpleaeto.risnr Agsufeü,l uulrrbzuaK c,anhem aOm und pOa bu,nseche l,vrnKaea rimseK bsaeturteGg – elsla, aws ßpSa ,ctamh ehltf .hsre Ich wcnühse rim rfü ,2102 ssda slclnhe tmifgpe ,ridw keeirn rmhe an med siurV nkaketrr rdoe adanr tbrtsi, asds roaCon ienhafc enik mThae hrme ts“i.

aleMan 10)( udn ilmaEi rllKee (1)2 uas Bnon ngehe ni dei 5. nhebuswezgiiese .7 aeKssl seein maumyinsGs

liaE:im Ih„c senwüch mir ovr eamll ürf 2021, ssad es mnieer lmiFeai dnu nuneerFd gut tehg und neekir oaConr meokb,tm mnie eOnlk etaht edn ir,suV re rwa aber muz üGckl run icethl rkn.ka mA teimnse vsmeeirs hci neiem ma.O eiS its 79 hreaJ alt und telb lleaine ni miene rgoßen Hsau ni n,Hgae ad arnew wri nssto rmemi rhes .tfo chI abeh ise rwaz am taSamsg zu nehethWainc uzettzl ge,eehsn baer rnu nvo eranudß imt skMea ndu t.andbAs reaoNirelwmes liseep cih Hbaal,lnd hege eeiRtn, nud pelise ,sthrcBae sda alsel iggn abre uamk isesde r.Jah iWr echnma wzar e-abfHurlntdübagaKnln brüe oZmo, asd chmta abre enikne ßSap ellnaei im lKee.rl biozstnOre-erlEnrchpee gab es tmi .snabtAd ienRte nhsco ngräel edlrei gra .inthc

a:eMaln i„eMn r-rhLeeleolC ath itm mir aclnmham ilOnnetednnsu gemact,h hcamanlm cahu cöshrlepni tim .sMeak nlaa-HdlbbÜegunn cmaeh hci ucha erüb mZoo mti reba hic noektn ineemn tsegGbatru mi Sereepmbt cohn reie,fn itm fünf endFurnneni mi aetGn.r ailiE:m Wi„r erfenft uns mirme nur mti den elchngei zeiw nsebte enirdunFnn.e aDs etrnsveeh dei erdnena a,cuh sasd mna das rnu os achemn nkan ett.jz hIc eruf ch,mi wnen edi lcueSh eidwer re,sttat udn wir sun llae eewrs.dneieh cuhA ewnn amn erhs frhü netuehafs sums – mchta es hocd mher aßSp, lsa elaelni uz Haues zu ntsize. ßeAur itihcevlle nde niKren,d ender lrntEe erntaebi snüems udn dei mi Hlomcnhesoiog sbi ttsigam chlasnfe kn.nn“eö

rSaa rsiCn )61( asu lee,Kv 11. lsKase kgsoeBrulfle

D„ie lucShe zu wenehcls ni dme raoCra-ohnJ arw itinveidf serdna lsa t.eagnlp rFü nime oprtSuiatrb bin ich dseeni mmeorS vom numsmaGyi afu dsa esgkllBufroe schgeeetwl – umz cGlük awrne alel lSührce in eemnir sselaK enu udn nentnak ihcs ohverr .thnci Aebr es erwan rlaitcnüh ershwreetc n:gBgineuden nieAll eid snMeak mhneca asd eeennnKnenrl iecgir.shw Man ktnreen aj eneki iMkim, tvreesth nde dnenrae hcua skasihtcu oft ihntc dnu usms hics vieel unee hcesGteri e,mekrn edi nma rag tnhic anzg enhes nn.ka hcAu bie edn nrLrhee awr ads rhs.wgeici eUntr ned enlScrhü gab se cuha enkie esneiK,elrennnepl ekein nrtrfeGneufp,ep sensetattds teiw ebranetngte T,icehs sella uaf nabtsdA ndu rmmie tmi dre g,Asean dsa fneriieesDnzi tncih uz esvegens.r

atiPvr tfefer hci urn enemi btees Fudernni und chnb.irNaa irW otelnwl in eisedm oreSmm ads etser laM lanleei in edn ubraUl afhren – nahc lorLrte ed r!Ma iWr benah edeib ürdaf itebeteagr nud agrtsp,e se wra lesal h.gtuceb sDa Geld nebha rwi arzw kmeonzcüebur,km rbea sda nerwed iwr hsetscnä rJah ürf snrunee cirsrFhüeenh .rnheuabc ellKnrne tknonne irw in imdese haJr ja ,ukam laos nenoktn irw hnict wieter spr.ean Dblhesa lfätl der lauUbr im eänctshn omSerm ahcu afhl.c reD nedGaek tis so e:shcad nWne niwenragdn elal iredwe rasu nfdüre – andn erwnde minee rdienFnu und ihc orv almel wdreei tei.enabr“

neLtanr rntzeeD 0,2() ngrnhaedee iArebtntiu asu üeosfdDslr

Es„ ist erswhc ,äeastcbhznuz ewi ichs asd CrhnSchau-roloaj fau srenu rbAuit im mkoeenndm aJhr rekunsiwa id.rw aDs zenag rhlacjhuS wra azgn ,adners hfelgtü ehabn wri lvei regiewn an Stfof ehtgcam als s,ston sella arw znag oreki,tirmmp eilevs ist eeelfagnlgw udn se eheftl vro malle dsa ecakFdbe rüf .uns Mit nneiem sruugeekitLsnns in Meaht nud iPkhys heba ich ichvelietl ieen ugte nsteoiElKgrnrl,beo- aerb hics ied Iealnht blests zirbnbgu,eein tis cosnh vlie eroim,repziltk las es scih onv rhLreen lräekner nelass uz nnönk.e mI wnkdceortonLWi- life es asiemtnsg hsnco res,sbe iwr rcehlSü hbane neiunrdteeran wissooe inee etgu oatomimKuiknn ürbe nppppphtG.ra-saeuW Das gieesmaemn Slhcksiac esiwßhtc ja sunzmam.e Shcon in eseidm emoSmr htntea wir anFrKLteh- lnt:paeg tMi nmeemi ethKML-a slleto es ihiteneclg eien cheoW cahn rtaoKine ne.egh Dsa eruwd mtotklep eiehrcsgnt vno dre helSuc – iwr lnge,eerüb es im nescntäh emromS lsa enie tAr lhfAssrcsubhta ebsstl zu oeairsnrine,g itm dmje,e der ustL ath und ej chna ,edm nanw es aheuürbtp eidrew chlöimg sti. hcuA bo wri nereus -ieiFAbre rhbauütep eapnln önnkn,e eshtt ni dne nnSre.te ieD eSfut reüb usn ntkone se ni mdisee Jarh t.hicn eJdre umsset isne rzutbiegiuAsn nezienl im rteataSirke haenbol – gazn hnoe omeieenZ“.r

isAnm cnuT 10(,) bcethus ied 5. Klesas eirne euRllhsace ni sdoflüsreD

hIc„ wsncüh ,rim asds hci dinclhe derewi Swchimemn nnak, nrueedF ffe,rnte bUralu na,ehcm udn orv llaem emienn aapP usbheenc ankn ni erd iüeT!kr Wir nbaeh nus astf ein rJah hitcn eneshge. riW bnrhecesi ivle udn eet.rioenlnfe eiMen Mama awr mi ormmeS minael ,da eilw sie anhc erd unFgneiehworn geucnk mtue.ss Ich nbi earb cntih ogtg,ielnefm iewl se ja chau hrcälgfeih ts.i tzetJ hteat mnei aPap auch sslbet r,oonaC eganu eiw sein dBrrue ndu edi rte.Mtu iSe tssmune uzm ückGl hncit nsi Ke,rusnnahak tesr itse ehteu üdnfre sei wreeid sua red tQnanaue.är chI bni ucah eivl uz usaHe eits ao,norC sda tis nohe erstewhGisc uahc chons waglnie.lgi asW lslo anm ncsoh nelieal hmcnea? hcI abeh ielv aelgt,m iSelep tmi amMa geisltep nud nrshFneee .ukceggt eiMen Oam othwn gnza in red ä,eNh reab cih frda sie htcin ckbahstnn.ue eSi its 74 raeJh alt dnu rrhkke.anz Vor wzie anTeg hbea chi eniem uttreM gtrfeag, dnan rdfteu ihc sei ,maurenm wile ihc ja äelrng uz auHse raw tje.tz enWn rCaoon rbivoe ist, liwl hci ealls ahlcen,hon saw ssdiee rJah hntic ggni udn hedclni eised eödbl Meaks .ecn“kaepgw