1. Kultur
  2. Musik

Interview mit Wolfgang Niedecken über sein Buch zu Bob Dylan

Kostenpflichtiger Inhalt: Wolfgang Niedecken : „Ohne Bob Dylan wäre ich nicht Musiker geworden“

Der BAP-Gründer hat ein sehr persönliches Buch über sein Idol geschrieben. Im Interview erzählt er von seinen Treffen mit Dylan und warum seine Tochter nach einem Dylan-Song benannt ist.

lhcWree eerdan Menchs loestl berü sH„i Bnsbeso“ cesnehirb las edr kcö„lhes yDna?l“ eBPAfhC- fanlogWg dkecNneei nirgbt in erd heRei ilbt“Mieo„ubikhks esd lVsgera euirKepenhe & hisctW sneie iStch afu dsa krWe Bob ynaDsl rahue.s erD tTex its eni eshr nöisrrlcpeeh ic:tRerihebse dei ASU fua den eSrupn nud im tseeiG sde hezn hJrea enelätr eelnolK.g iWr rhnrieeec ncNdkeiee ihdeam in nö.Kl mI Higtdunerrn na rde Wdna ineess mstbsiAemzierr iene gteroifFao esd ungnje nlDya.

eGilhc am gfAann sed hsBcu rnhewenä sie ine eeffrTn tim moT hwrBou ni oihWsagn.nt rE sit uahc eeknnebernd yaD-,nlFna bnericseh .iSe btiG es os esatw wie ieenn bnudmGieeh rde lDylongoa?en

eednkicNe Wnen anm hcis tennl,ernnek teetst nam ncrhültai ,sua wie gut tnken dre hsci sua und wo tis hs.lSusc eMahnc etueL eebzehnicn ihcs ja chau lsa Fna,s olbß lewi ise iol’Bwn„ nI eth n“dWi eg.önm Mti aedejm,mn der an yDnla radn bengebeli s,ti nnak nma scih bseers enahrtlenut sla mit emm,ejdna red ,iemtn yalnD enkön aj rga itnhc .eginsn beAr aDnygeoll sit nie kecmissoh ,rWot das gtikln hnac ndhcssfoWuPast-eis.e uhcA anF mga chi n.ihct saD hat saw onv u.mnatiFssa

lAs saw cenhizbnee eiS ?cish

kdenceieN cIh bin rne,ie edr am ihgenEatncsugsr in den eaetllnnPtda ftäu,l mu asd ueen lubAm uz uafkn,e eiwl er wniess li,wl iew se hnac dem Cineräfglhf sed teetlnz Amubsl giwehtert.e

Sei ebhan Dasyln iufiooabeArtg asl hHörbcu einee,nslge eesin Texet sin tehusecD .erütegbarn uNn ieehnrbsc sie büre :hni eiW neha sind eSi layDn?

ikeNdcnee hcI heveters hin rseh gt.u chAu esnei ngrerInu dnu igrnWreu.n

ieS nichrebe,s rhI rstese olmeloRde eis uPal cCtayenrM egnewes. ieW amk es uz midese nerhta ecSwhkn zu nya?lD

eeicdNkne uKrz vor ulaP nCcayretM wra enoWtnui hnoc einm meodl.oelR ()tlach cIh wra 3,1 1,4 lsa chi eid eBsaelt knletn.eeennr chI temrke ktvinsit,ni dsa awr saw rfü .imch tMcraenyC anfd cih ma apsyshh.etctimsn lhDabse letlwo ich cuha sBsa slne.iep Das war ochn neie liickndhe ecettBn.riehaswsug ndU geidnwnanr mka es uz erseid hitccheeGs am a.sGmunyim Der gäneSr ersrenu anBd erhöt au,f ewil er shic ufsa biruAt erevotrbnie tume.ss zuKr roherv tehta er keLi„ A ioglRln e“tnSo etraihbtgmc lsa csbhA.rfti Übre eid abeh chi nde geznna Tag ahc.gdnahcte Am nhesntäc aTg esoscslhb :ihc chI esnig ttzj.e

Wumar gthe nov nDyal clsoh iene gnokiSguwr sua?

nidcNkeee liWe eisne Mkuis aersnd tis. drsenA sal ae,lls wsa evorhr da .arw saW ide ealBtse ngneuegs t,ahnte aewnr teSregtxh.ecal eShr getu wr,za earb zrmto.ted

rebA mwrau ieesd ealnegeslnb siot?nianazF

ceeNedkni slA hci nih edtteknc a,bhe awr re honcs ieb „ikeL A nRgloil “ent.So Ihc inb nov edmies gnSo aus egagnüzcrkuneg in rneise earrieK.r bHae cug,tekg asw re eorrvh agtcmeh .aht dUn ad tat hcis ien osmsKo fu.a Disee xet.eT Wsa iwr tim emrsneu uhlhlcsignSce vethsenre nnnto,ke war dllegsiran rbh.uaeltcinee eBi u„stJ keLi Tmo bsuh’mT slue“B tew:a Dlayn nigst vno der ekxcnmhsiinae attdS zJau,re brae rwi ndvrsaenet „war ,is“ sola asds Kgier esi. ndU „ugynhr women“ earwn ercaghisun .uFaenr heue,rbeiAnltc bare chau mhelcnihiu .isntrneatse ileW rwi runsrkiaeeg lln,eotw wsa testck eraidht.n Udn cnrtihaül dfna hic edn nepyT aDyln lcoo.

eiS abenh hin ezwi Mal nfrg.ofeet

eicdeeknN achN minee otzernK in dre n-alnröA.eK Und ads eietzw l,Ma las chi mih eein aepetarsLGel-rti neeüergbb ebh.a sE war dieeb ealM rshe menehag.n Er ahtet nhstic e.Aebiwsnsed wieZ ngefentürvi Ghäsrepec nture eiftnegvnünr ehcMs.nne Er sit hnict enildbetgie deor wosa.s

iDe enuBggngene snteaerips hree eäiliu.gbf ieS ntegel se ine rdfua na, him uz enbeegg.n

kediecNen sE sums ehsr erwhsc ,isen Bbo Dlayn zu s.nie nUd chi isrepkeeert sad.

arneW iSe rfeeug,tag bevor sei inh tgrnfeoef anh?eb

icNedenek hcI raw ctihn sne.övr Da war ihc enrvre,ös las hci enim oIdl sua ztiiedernKen knnreneeltgen e:hab aHns eSfhcär omv 1. FC K.lnö

Meni Snoh tsi saft 1.3 ieW lsol ich mih ied nsutK oBb aDynls nl?tveemitr

kNienceed ennW re scih ürf Rap irreseiesntt, wrüde hci imt nSatbeuan„err oHme Sikc uesl“B ibne.neng sDa tis ciglehetin aRp. derO itm tswea smueiLtg, iew D.„Bs` 15ht1 aD.m“.re

Sei ewnär oehn lyDan cnhti Mrksieu nrgdw.oee

eedkceniN hneO hni hetät cih aMieerl istedutr dun ärwe laeMr leegnb.ebi rbAe niwnesgeeet heab ich cmhi rfü etexT reitesrniest udn änerhwd sde uumdtSis auch etexT ghrebc.seeni hIc äewr lmsniae Mrkusie owgnrdee nfaudrgu ieenmr ehnmcssaiiklu kgn.tieehäiF Es sit etlsen, ssad hic mi duitoS alm ine uemItnnrst pl.esei hcI üderw da run dne eireBtb nha.lteauf hcI nbi hnehreehzGslc.äeictr

enWh„ I tnPia my “rpseeeicMta innhceebez eiS las ned thuLrmtcue erutn nde .-yasnloSngD mrW?au

icdeenkeN Weli hci nde aasngfn ihtcn atkerpi eb.ah Arbe sda sti gißtarerog ieoe.sP accleihprSh wue,lneJ die ulnfn.ek Das aht mcih zni.arfiste Acuh edi nVr,isoe eid sie bei dre i-hvRTunurlRlo„“-edeegn tigeleps ha.neb iDe rwa so kfärigt. cetLentlzidh dnhlaet asd edLi vno wig.eeseUnsntr Es tsi ein Roda v.Moei Ich gma w.asos cueilNh aebh chi ctekbneisS ei„D eRies tim h“aylreC eeinleeg.rewsd aD sreit re eird tnaoeM ganl mit mniese eudPl udhcr ied AS.U dnU cseouKra „nO eth a“odR beha cih in edmje nnuee thhezJnra rweeg.eesleidn

heIr rohtecT sit hanc eenim onylna-gSD nnanbte.

ediekecNn eiD isIs, aj. erAb cikhwlir pre luZaf.l isB ruz furenkdNtei wtenssu rwi cn,thi wie sie heßnie üwed.r eiS raw eni rrgne-ukidetnSnKec tmi miene olnageznegeng pKhfnö.ce ieS shtie cpiäysthg usa, esagt c,ih dnu irw nannetn ise ssiI Mi.ara hIc ugrt eis am .5 aMi reüb dei lcSwleeh nseeurs saHsue. mI Dan-gSnoyl ßethi :es I„ diermra sIsi no the tiffh yad of a.My“ Abre ads war tihnc tgc.bshiiebat Eni rrwdburneae lZf.ula