1. Kultur
  2. Film

Til Schweiger über Corona-Demos, Kinder und US-Wahl - im Interview

Kostenpflichtiger Inhalt: Til Schweiger : „Bei den Corona-Demos misst man mit zweierlei Maß“

Til Schweiger findet es bedenklich, wenn Demonstranten verallgemeinernd „Covidioten“ genannt werden. Außerdem spricht der 56-jährige Schauspieler und Regisseur über seinen neuen Film und das Vatersein.

ilT eewgShcir inbrgt am sagneDront enien enune lFim sin oniK, der ltieT elt:uta t,o„Gt du kannts ien csAhr !snie.“ Der äi6gr5Jeh- lteips ainrd an erd eteiS von eiekH tskcahMa einne evFanmi,eriatl dessne hocertT eeni rcndhteserüte Dinagseo b.mteomk rWi resahcpn via ooZm itm ih.m

Herr Sr,heicgwe nbalueg eiS an Gtto?

Til ghwcreieS cIh pnlöerhsic elaugb reeh icthn an Gto.t

raW otGt ni hnerI Angue uz fäihug os, eiw er ni eImhr enune mlFi etuiirtlt wdi?r

egiScrehw n,Nei nwen ihc inthc an tGot lgeb,au nnda knan hci ihn chua inthc frü nie hlcsrhAoc ah.enlt chI eablgu cieafnh inhtc aan.rd

Ein dbentsrees nKdi rwdi ien seunlädeq aehmT frü ienne crnfeaheiv retVa si.ne tnbVreeo Sie sihc dne naedkGne „sWa wr,äe wnne mien ?“inK…d

rgeeSiwch ieD rFaeg hbae chi rim hocns fot ete,tllsg ilew se in mienme neneenBiasrktk osnhc uz edimes mtlmciShsen ralle hakccgäsceisSlslh egknomme sti und ads iKdn vro edn rlenEt tba.rs aD omtkm einem atcoushtiam rde eak,eGnd iwe mna essblt itm os eiern örgeTida eghemnu ewdü:r chI wß,ei sdsa mien eHzr dun ienem tWle ehzerebcrn rü!endw nWne cih erab lhcso eeni olRel bn,eemrheü eekdn hci ntcih na ieenm negneei nrdK,ei dnnoser uenzt emein itas,anFe mu zu egnüleber, eiw inmee griFu owhl geeireanr r.düwe iDe greFa W„sa weär nne“w? knna man dnan sau der ieePevptsrk nesrie ellRo enrne.ttabwo

liwMeilteter ntebsezi Sie ine knsleie eU:neLityn-lfnsheemrte ine eRarnutsta in rmg,auHb nie elotH an rde sseteO udn neine hinoOs,peln ni dem ieS Mel,bö ,uKssllpamhrcii seomKitk nud eeT ea.refvukn inE nieW etßhi gasro chna neeir Ttr,hoec Emma.

egerwhicS hcI fed,in Eamm gnitlk ugt für eenni nowtRe!i lAl miene neowetRi ßeineh amEm, red edreosnbs eNbol tgtär agsro enihr teeizwn enmVnrao, Eamm egT.ri iDe ßewieeiWn eßihen llea aLun dun Nbesetol aLun Maie.r nDna bt’sgi ,ésoRs die eihßen i.lilL ennW man einW teelh,ltsr usms nma cshi hlta elebng,üer wei man hni .nnten chI thäte huca vusGat nmnehe ,önnnek reab so danf sic’h .repsadens tcl(ha)

inSd Sei eni oreßrg tÄsteh erdo ine oegßrr Gsnfäaht?emscn

hSegcierw i,enN hci bin gar iekn trgue satesnmähfnGc. rbAe hci rüwde cduruhsa ,agsne dssa chi eni hsÄtte nb.i hIc ,efdin adss amn sad end n,Fimel dem eoHtl und edm unaRerttsa cuha ietahns. asD aehb chi imr leals so .eathdsaguc

seMntus eiS nie kiolprtFemj wngee edr Pdeainme eihvebn?resc

Sweirecgh riW estmnus oasrg cbh!reeabn irW etlolnw mi Airlp u„Kt“r nhe,dre ieen nnirvumfoemRgla vno aarSh teut.Knr irW renwa lvlo ni edr ergntiVoeubr dun tehant hnosc shre eivl delG ni sad ejkoPtr gkcettse, als erd okwoLncd snu zum Abbrhcu gzw.na ettJz fefohn rwi, dsas wir stzmiuned stsnechä rühhFajr hrneed nönne.k

Was tnehla iSe vno edn tt-onrePeonorsaC iew dre moeD orv med eRacgisht nEde suut?Ag

iwhceergS ereellnG ifnde ihc es lot,l wenn anm nov esinme trrGduench zu mrnrneoeidset aruhcGeb tamh.c Ich ahbe rfrehü chua otf ,tosnrietdrem awr ezjtt abre eganl ihnct ehrm auf rneei Dome – ads eelttz Mal gabule hic 8139 bie der meeirdedonFs eegng end tplposaesc-bslhoDNu.e Was rim cjdeho inthc e,älgflt ,tsi sdas edi esch,Menn ide dnstienor,reme ersriekidittd derwen. asDs sei enahfci las zaNsi droe Aetlhuü ecnhzeetbi dn.weer Ihc berles raw cithn ni Be,ilrn rabe velie Banetenk vro trO haebn mir eibhtrtec, dsas esi in ned bsinee uneSdnt neinke nneigezi iazN sgeneeh .hneab Es bga ohwl chel,ew arbe sie nhabe nekei e.sgheen eDi labtuseo hMetrhie erd mtnsrDeaeotnn waenr aenimli,F O,sam apOs, enKr.di enWn die tkleokilv gauoLr-eoennrC, Htl-üueA droe “iontvoiedC nngtane ewn,red nidfe hic dsa conhs rhes, hser, ehsr bl.nkedcihe

iWe rageneeri e,iS nwen uorCgrnaeLeon- sihc enho sMaek ni enMnnecngemesh egbeebn und sau hirre bgneugeÜzru aehsru ide uleigeesnhhtdic rneähduGfg daerenr ni Kfua mennhe?

wheegSicr hIc ißwe icnht, bo edi dsa utsbswe ni Kufa .nnhmee ,utG eid eanhb eenki eakMs gteerang – tthäe hci ecshairiclhhwn scoh.n Abre sal die kcal„B esLiv na“toMtDntt-oeersrienma tsaegnteuftdn nah,eb tah hacu eenkir niene nuchdtsuMz gartgeen – dnu ad wra es yk.oa Diees nsetenrtomDan dnis eefriegt wdr.eon nenW arbe naedre ueetL rüf reih uGedcentrhr tnneirtee dero iseesgw aeßnanMmh nfiegar eltnl,es nrewde ies ematd.ffiir aD timss amn nscho mti ilwrzeeei .ßMa

Sie isdn für eIhr trrkbtSeitiea tka:ebnn Sie tntrae usa rde Decnthues ameaekliidFm sau ndu wriede ien, nvrennbea rtrFkkeimiil asu nIhre vi,ewsPre etlegn chis tim iFulotlseen na. eSi rlatiktreeuni hsic eihludtc in erd grüieflnFaclgs,ht altnnep btlsse nei dlrihivesblco el.cFthlinüigsmh Sie nkseisrae earb cuah gteefhi nietne.graGkoene Wei momken ieS tdami ra?lk

regwSiech sDa mmtko uaf dne nmuamhsZagne an.

nu,N alm rwude nur rIh saHu mit balertnFeub cia,ttrtkea mal helrtinee Sei Modruohednr.ng eWi tksecne Sei sda weg?

igwSeehcr cA,h ich bni ncsoh nov eedbni Sienet eohdbrt do,rewn nov ngosetneann eknLni dun onv oenagtnnsne e.hctRne hIc aheb hocsn ebsied hdcur, udn hci eshet mreim nohc !ad

edWür ieS – hnca Iernh ggnceeteenhill Aüefgusln in btDtalPo-eeint – ine ofsiflezlie cssitoepihl mAt ?zreine

gecweirhS Ganz aerksl !eniN chI ,legabu dass kiPliot ine gazn cemuhitzssg cfGhäest s.ti bSdaol eni kieirolPt sdorenbse rpoulpä ,wrid irdw er von edr neengei Pitear in ide nafPne naeguhe, iwe eGrebugtnt pwbseislei.esei nWen ide iengee tPeari cidh ftgihet,rmac utah der engrGe chdi cauh chon alm in ide .anenPf aDs sums hic imr iiclhrkw htnci t!annu

iSe bahne ieigen ehJra ni den ASU telegb. ebHan eiS Atnsg vro emd Aungsga dre wsaaäslcrtht?iPdnsefh

egSwrehic hnecEgitil h.cnit saD etifbrtf mich i.hcnt rüF nus poräuEer its se dohc clmiizhe ,laeg wre ad nbdrüe eisdtnPär its, ob er eRlbpniauker tis oder .otDkmrae Ich gma pumTr rag hni,ct hic nfedi hin asl ehcnnseM v.rgwühsgeacsrnduiueb berA ines hetal ihc ihm tuez:ug Er rwa so cherilh dun hat umz netrse aMl nffeo stgage Aae„icmr t“ris!F amirAke arw emmri ,“rfis„t egla rntue ehecmlw nnPdetäirs,e otninC,l maO,ab husB roed xnoN.i enDre ktloiiP nstda iermm nrtue rde eirPsmsä mAiace„r F.sir“t mnriImhe gba es mit Tuprm im mAt nekein .Keigr rbeA sit er nei ugtre riäsnPtde rüf dsa and?L hIc egbual tcnhi! Er trgos a,drüf sdas ied kKtleniof shic nrcvehser.fä Er tsi isfctlehchinof eni sitsR.as Er mmtni olistnzPie in ,cuzhtS dei reowhles chnseMne nihriechtn nud tlesip dsa eutn.errh rAeb idrw snuer ebnLe eerss,b wnen idBne imt ensnei 78 nrJhea iänePtrds wdir? I n’tdo nitkh os.

asD rlAte ftiftr edn:ej Herdan Sie nalmmhac t,diam nhcos 56 uz s?ein

ewSgecihr Noch 56, ich erdwe lbda ,75 im Db.mezere hcI üfleh mhci aubhptreü cinht .lat ehescSil ndu iesgitg efhül ihc imch onhc ewi ,24 deor rsaog wei 81. Abre hci ekrme cnhs,o dsas se replrköich chitn rmeh so äfutl wei h.rfüer Ich bin nfeiahc hncit mher so .itf aD mkret anm dsa rtelA nand .hcod asW cmhi gujn ätlh, sit ide eebLi uz meemin e,Bufr ied eLieb zu enerand sMehn,nec zu meinne erueFndn und minene ire.ndnK

sWa tsi rIh etßörrg cu?nWhs

regihewSc gr(s)int cohN hrme Ekenelnkrdi uz i.grenke

saD restE olls shocn weungerts ise,n bei emrIh tts,enÄel nnaeiV?lt

gicrheSew ndU ihc feure hcim chson afu eid seäh!cnnt