Webtipp Minions ipsum aliquip potatoooo

Minionville · Minions ipsum gelatooo potatoooo me want bananaaa! Baboiii wiiiii daa wiiiii. Potatoooo poopayee tulaliloo me want bananaaa! La bodaaa. Pepete la bodaaa jiji poulet tikka masala tank yuuu! Belloo! Underweaaar pepete belloo! Chasy tank yuuu! Baboiii daa belloo! Para tú tulaliloo. Pepete me want bananaaa! Gelatooo uuuhhh.

Minions-Fans aufgepasst: Hier kommt der Minions-Ipsum-Generator
Foto: dpa, ar hk soe

Potatoooo bee do bee do bee do tatata bala tu poulet tikka masala aaaaaah. Chasy aaaaaah bappleees aaaaaah po kass tank yuuu! Uuuhhh tulaliloo. Jeje bananaaaa me want bananaaa! Hana dul sae wiiiii me want bananaaa! Chasy. Hahaha tatata bala tu underweaaar aaaaaah ti aamoo! Bappleees pepete bananaaaa. Baboiii jeje pepete ti aamoo! Wiiiii hahaha tulaliloo baboiii jiji ti aamoo! Tank yuuu! Tatata bala tu ti aamoo! Jeje uuuhhh underweaaar potatoooo. La bodaaa jiji tulaliloo daa po kass me want bananaaa! Po kass para tú.

Jeje butt jiji uuuhhh bappleees butt tank yuuu! Belloo! baboiii tatata bala tu po kass aaaaaah. Tank yuuu! daa tatata bala tu poopayee wiiiii belloo! Pepete. Poopayee poopayee bee do bee do bee do chasy potatoooo poulet tikka masala tulaliloo pepete poopayee. Tatata bala tu aaaaaah tatata bala tu tank yuuu! Gelatooo gelatooo tank yuuu! Bappleees bee do bee do bee do me want bananaaa! Underweaaar. Chasy poopayee potatoooo bappleees chasy tank yuuu! Gelatooo ti aamoo! Bee do bee do bee do butt. Bappleees pepete wiiiii tank yuuu! Daa aaaaaah hahaha bananaaaa hahaha.

Chasy chasy potatoooo jiji. La bodaaa gelatooo butt baboiii tatata bala tu tulaliloo. Underweaaar wiiiii belloo! Hahaha ti aamoo! Jeje chasy jiji. La bodaaa belloo! Potatoooo hahaha jiji jiji aaaaaah potatoooo. Wiiiii para tú potatoooo para tú bappleees tank yuuu! Hahaha butt chasy gelatooo pepete.

(dafi)